TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

10/01/2018

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

 (Tổng hợp từ mô hình hoạt động của Liên đội THCS Lê Lợi, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An)

I. Mục đích, ý nghĩa:

- Giúp giáo viên biết được định hướng chung về phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL), một số yêu cầu và phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp với đặc điểm học sinh THCS. Qua đó chủ động bám sát mục tiêu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trên thực tế cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức hoạt động phù hợp ở lớp và trường. Phù hợp với việc đổi mới đánh giá kết quả hoạt động của học sinh.

- Thực hiện định hướng chung về đổi mới phương pháp dạy học đã được quy định trong Luật giáo dục, đó là : “phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.

- Tăng cường sử dụng các thiết bị dạy học, phương thức dạy học các môn học và đặc biệt lưu ý đến những ứng dụng của công nghệ thông tin.

II. Đối tượng, phạm vi triển khai:

1. Đối tượng: Đội viên, thiếu niên.

2. Phạm vi: Cấp Liên đội.

III. Nội dung hoạt động:

Để thực hiện được thống nhất nội dung hoạt động trên quy mô toàn khối, toàn trường và đảm bảo chương trình, để HĐGĐNGLL của nhà trường đi vào nề nếp, đạt hiệu quả. Ngay từ đầu năm phải xây dựng: “Quy trình hướng dẫn các tiết sinh hoạt NGLL”, quy định nội dung cụ thể cho từng tiết sinh hoạt được thực hiện với quỹ thời gian là 2 tiết/ tuần. Quỹ thời gian này bao gồm: 01 tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và 01 tiết sinh hoạt lớp cuối tuần.

1. Đối với tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

Nếu không quy định nội dung cho tiết sinh hoạt này thì các trường thường tổ chức như sau: Liên đội tổ chức nghi lễ chào cờ, nhận xét, triển khai công tác của tổng phụ trách hoặc phê bình học sinh … Như vậy chưa đưa được phần nội dung tự chọn của HĐGDNGLL vào sinh hoạt để lôi cuốn học sinh tham gia nhằm gây hứng thú học tập cho các em.Vì vậy giờ HĐGDNGLL (chào cờ) ban chỉ đạo nên đưa các hoạt động lồng ghép vào trong tiết sinh hoạt này như: Thi kể chuyện, thi phát thanh, thi giọng hát hay, thi vẽ tranh nhanh, thi hùng biện và trao đổi các phương pháp học tập giữa các lớp, thi trò chơi dân gian... Nếu thực hiện được như vậy thì kết quả của tiết sinh hoạt đó rất có chất lượng, học sinh sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình và được thể hiện được năng khiếu, sở trường của mình trước mọi người, trước đám đông.

2. Đối với tiết sinh hoạt lớp cuối tuần:

Giờ sinh hoạt lớp thời gian vào cuối tuần do GVCN chịu trách nhiệm chính vì thế thường đi sâu vào phê bình, chỉ trích, thậm chí còn đưa ra các hình thức phạt những bạn vi phạm khuyết điểm, nói chuyện riêng, ăn quà vặt hay không làm bài tập, bị trừ điểm thi đua của lớp... do đó học sinh thường có thái đội căng thẳng, chán nản, mệt mỏi... Để thay đổi phương pháp, tạo không khí vui tươi, thân thiện trong giờ sinh hoạt, GVCN cần đưa các nội dung sinh hoạt thi hát tốp ca, đơn ca, thi ai thuộc bài nhiều lần nhất trong tuần, thi ai có điểm cao nhất trong tuần, thi vẽ tranh nhanh, thi bàn học tổ nào sạch nhất... Tổ nào hay bạn nào được nhiều điểm tốt nhất sẽ được thưởng quà (nội dung được gợi ý trong kế hoach hoạt động chung của nhà trường). Những tiết sinh hoạt được diễn ra như vậy sẽ khuyến khích học sinh cố gắng đạt kết quả cao trong học tập, đồng thời tạo sân chơi cho các em thể hiện được năng khiếu của mình, không tự ti, không tỏ ra lì lợm trong lớp học.           

Lưu ý:

+ Phải đa dạng hoá các hình thức hoạt động GDNGLL, tránh sự đơn điệu, lặp đi lặp lại một hình thức quá quen thuộc với học sinh

+ Nắm chắc nội dung chủ điểm giáo dục, cụ thể hoá thành nội dung hoạt động của từng tuần, nhưng phải chặt chẽ giữa các nội dung của các tuần với nhau.

+ Lựa chọn hình thức hoạt động phù hợp với nội dung hoạt động của tuần, của tháng.

 

 IV. Tổ chức thực hiện: 

1.  Thành lập ban HĐGDNGLL :

- Trưởng ban là hiệu trưởng hoặc là phó hiệu trưởng. Các thành viên gồm: Bí thư Đoàn, Giáo viên Tổng phụ trách Đội, các giáo viên chủ nhiệm, đại diện hội cha mẹ học sinh.

- Ban chỉ đạo kế hoạch HĐGDNGLL có các nhiệm vụ: Lập kế hoạch HĐGDNGLL kế hoạch năm, tháng, tuần thống nhất với kế hoạch chung của nhà trường, tổ chức họat động theo kế hoạch chung của nhà trường, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường để tổ chức các HĐGDNGLL.

- Ban HĐGDNGLL phải có chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng để không bỏ sót việc, giúp hiệu quả hoạt động đạt cao hơn. Có kiểm tra đánh giá   thông qua các hoạt động từng tháng trong nhà trường.

2. Triển khai, tổng kết, khen thưởng:

- Ngay từ đầu năm, phải xây dựng hoạt động chỉ đạo cho cả năm học với nội dung bám sát vào chủ điểm năm học rồi lên kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn các tiết sinh hoạt NGLL để thực hiện đồng bộ.  

- Xây dựng giáo án mẫu để qui định chung trên phạm vi toàn trường.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra dự giờ thăm lớp.

- Xây dựng các tiết sinh hoạt mẫu để giáo viên dự rút kinh nghiệm và nhận sự chỉ đạo chung, trong quá trình thực hiện sẽ tổ chức góp ý, rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

 -  Hàng tháng hoặc cuối học kì, cần khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong HĐGDNGLL. Đối với giáo viên nên gắn HĐNGLL và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để đánh giá vào xếp loại danh hiệu thi đua đồng thời đúc rút những hạn chế, tồn tại cần điều chỉnh khắc phục trong năm sau.