NGÀY VÌ BẠN TÔI

09/01/2018

NGÀY VÌ BẠN TÔI

(Tổng hợp từ mô hình hoạt động của Liên đội TH Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa)

I. Mục đích, ý nghĩa:

- Tạo phong trào thường niên, ấm áp tình yêu thương giữa thầy và trò, giữa các học sinh trong nhà trường đồng thời giáo dục các em học sinh tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

- Khuyến khích các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.

II. Đối tượng, thời gian, phạm vi:

1. Đối tượng: Đội viên, thiếu nhi.

2. Thời gian: Tổ chức thành hai đợt vào dịp 15/10 và 26/3 hàng năm trong năm học.

3. Phạm vi: Cấp Liên đội.

III. Nội dung, tổ chức thực hiện:

1. Nội dung:

- Phát động đợt vận động, quyên góp mỗi em đội viên, thiếu nhi ít nhất 2000 đồng, mỗi cán bộ giáo viên ít nhất 10.000đ.

- Phát động các em phong trào kế hoạch nhỏ nuôi heo đất vì bạn.

2. Tổ chức thực hiện:

- Giáo viên - TPT xây dựng kế hoạch báo cáo chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, Hội phụ huynh học sinh chủ trương thực hiện.

- Tổ chức lễ phát động tới giáo viên, công nhân viên, học sinh trong nhà trường, phụ huynh học sinh và đội viên, thiếu nhi toàn trường. Thu nộp kết quả vận động, quyên góp vào 2 đợt dịp 15/10 và 26/3 hàng năm.

- Giáo viên - TPT Đội phối hợp giáo viên chủ nhiệm đầu năm học rà soát đối tượng học sinh, có hoàn cảnh khó khăn, lập danh sách, báo cáo Ban giám hiệu nhà trường.

-  Thành lập 01 ban điều phối gồm giáo viên - TPT, 02 giáo viên trong chi đoàn giáo viên và 02 chi đội trưởng chịu trách nhiệm giữ quỹ và tổ chức các hoạt động tặng quà.

-  Vào dịp Tết Nguyên đán và Tết Trung thu, giáo viên - TPT Đội báo cáo với Ban giám hiệu, chọn và lên danh sách học sinh nhận quà, tổ chức trao quà cho các bạn học sinh nghèo vượt khó.