Thông tri triệu tập Tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2017

14/03/2017

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

***

 

            Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

                Số: 38 TT/HĐĐTW

  

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

Tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2017

dành cho cán bộ nghiệp vụ Nhà Thiếu nhi toàn quốc

và Tập huấn Thường trực Hội đồng huấn luyện cấp Tỉnh

-----------

Kính gửi:    - Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành Đoàn;

          - Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

  

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc; Thông báo số 37 TB/HĐĐTW ngày 09/03/2017 của Hội đồng Đội Trung ương; nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi trong cả nước, Hội đồng Đội Trung ương triệu tập đại biểu tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2017 dành cho cán bộ nghiệp vụ Nhà Thiếu nhi toàn quốc và Tập huấn Thường trực Hội đồng Huấn luyện cấp Tỉnh.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:  Từ 30/3 đến 5/4/2017 (không kể thời gian đi, về).

- Địa điểm:  Nhà Thiếu nhi Thành phố Đà Nẵng (Số 2A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng).

- Đại biểu sinh hoạt tập trung theo hình thức trại.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU

1. Đối tượng tham gia

- Là cán bộ nghiệp vụ các phòng, khoa chức năng của các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi từ cấp huyện trở lên.

- Là cộng tác viên đang đảm nhiệm công việc bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội, phụ trách các câu lạc bộ, đội, nhóm trong các Nhà Thiếu nhi từ cấp huyện trở lên.

Lưu ý: Các đại biểu được lựa chọn tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng năm 2017 phải là các đồng chí chưa được công nhận “Huấn luyện viên cấp I Trung ương”.

2. Tiêu chuẩn đại biểu tham gia

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức trong sáng.

- Có trình độ từ Cao đẳng trở lên. Đối với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng khối sư phạm và Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam phải có xác nhận là sinh viên năm cuối của nhà trường.

- Đang công tác, học tập và sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn, Hội, Đội.

- Sức khỏe tốt, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung của Trại.

- Có năng lực để phát triển thành lực lượng nòng cốt xây dựng Hội đồng Huấn luyện các cấp.

3. Số lượng đại biểu tham gia

Mỗi tỉnh thành lập 01 đoàn đại biểu gồm tối thiểu 05 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí thường trực Hội đồng Huấn luyện cấp tỉnh làm trưởng đoàn, từ 01 đến 02 cán bộ Khoa Phương pháp Công tác Đội của các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cấp tỉnh, số còn lại là cán bộ Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cấp huyện.

IV. YÊU CẦU CHUẨN BỊ

1. Đối với Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

- Chọn cử đại biểu tham gia Trại Huấn luyện theo số lượng, tiêu chuẩn, thành phần và thời gian thông báo.

- Hướng dẫn các đại biểu nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội có liên quan đến chương trình huấn luyện.

- Lập danh sách trích ngang, quyết định chọn cử đại biểu tham gia Trại huấn luyện.

2. Đối với trại sinh

- Hồ sơ đại biểu gồm

+ Quyết định cử đại biểu tham gia của đơn vị.

+ 01 bản trích ngang hồ sơ có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị quản lý.

+ 04 ảnh 3cmx4cm (chụp trên nền trắng, mặc áo phụ trách thiếu nhi và đeo khăn quàng đỏ).

+ Bản phô tô bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

+ Bản xác nhận là sinh viên năm cuối đối với sinh viên các trường Đại học khối Sư phạm và Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

Hồ sơ đại biểu gửi về: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: hoidonghuanluyentw@gmail.com.

- Quy định về trang phục:  Khi tham gia chương trình chung, tất cả trại sinh phải mặc đồng phục áo Phụ trách thiếu nhi theo quy định của Nghi thức Đội, quần sẫm mầu, đi giầy, đội mũ tai bèo, đeo khăn quàng và thẻ trại sinh. Đối với những hoạt động không mang tính tập trung thì trại sinh mặc trang phục tự do nhưng phải đảm bảo lịch sự.

Lưu ý:  Đại biểu nữ không mặc váy trong tất cả các hoạt động.

- Đồ dùng cá nhân: Ba lô, áo đi mưa, võng, đèn pin, chăn mỏng, dây dù, giầy bata hoặc giầy leo núi, mũ tai bèo, khăn quàng đỏ, dùi trống, còi, cờ Semaphore, nến, la bàn, sỏi màu, dây dù, bật lửa, gậy 1,2m và các đồ dùng khác có liên quan đến cá nhân.

- Đối với trại sinh tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp II, ngoài các đồ dùng trên cần chuẩn bị các đồ dùng và dụng cụ để dựng trại, các huấn cụ để giảng dạy và trải nghiệm thực tế tại cơ sở.

* Trường hợp trại sinh không chuẩn bị được, đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức qua đồng chí Trần Thị Thêu, điện thoại: 0977.956.798 để được hỗ trợ.

IV. KINH PHÍ

1. Mỗi đại biểu tham gia thực hiện kinh phí đi lại, ăn nghỉ và công tác phí theo chế độ quy định của Bộ Tài chính (ăn nghỉ tập trung).

2. Các khoản đóng góp

- Tài liệu học tập và nghiên cứu:                                                         300.000đ

- Kinh phí học tập, kiểm tra và tổ chức hoạt động chung:                  600.000đ

Nhận được Thông tri Triệu tập này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo về Trung ương theo quy định.

Thời gian đăng ký và hồ sơ đại biểu gửi về Trung ương trước ngày 20/3/2017 qua email: hoidonghuanluyentw@gmail.com. Chi tiết xin liên hệ: đồng chí Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Huấn luyện Trung ương, điện thoại: 0983.550066.

 

 

 

Nơi nhận:                                      

- Như trên (để t/h);

- TT HĐĐTW (để b/c);                         

- Hội đồng Huấn luyện TW (để t/h)          ;

- Lưu VPHĐĐTW, TTHT&PTTNVN.

 

 

     TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

    Hoàng Thị Tú Anh

Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương

 

 

Tải tại đây