Khánh Hòa: Tập huấn về Quyền tham gia của trẻ em thị xã Ninh Hòa năm học 2016 - 2017

15/12/2016

Vừa qua (22,23/11/2016) Ban Thường vụ Thị Đoàn Ninh Hòa chỉ đạo Hội đồng Đội thị xã tổ chức chức Lớp tập huấn về Quyền tham gia của trẻ em năm 2016 cho đội ngũ Giáo viên – Tổng phụ trách Đội tại Nhà thiếu nhi thị xã Ninh Hòa.

Về dự Lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã, báo cáo viên Lớp tập huấn; đồng chí Nguyễn Phú Ân, Phó Bí thư Thị Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã Ninh Hòa cùng 62 anh chị Giáo viên – tổng phụ trách Đội trong toàn thị xã.

Thực hiện theo chỉ đạo của Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa và Chương trình công tác Đội năm học 2016 - 2017, nhằm giúp cho đội ngũ Giáo viên – Tổng phụ trách Đội của các Liên đội trong thị xã về việc thực hiện các quyền tham gia của trẻ em cho đội viên, thiếu nhi các Liên đội như: quyền được bày tỏ ý kiến và quyền được lắng nghe; quyền tìm kiếm thông tin và tự do bày tỏ ý kiến; quyền riêng tư… để từ đó xây dựng Câu lạc bộ Quyền tham gia cho trẻ em tại trường học hiệu quả. Tạo tiền đề nắm bắt những phương thức góp ý vào nội dung dự thảo Xây dựng Hội đồng trẻ em của Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa. Đây là nội dung trọng tâm nhằm thực hiện Luật Trẻ em 102/2016/QH13 năm 2016 đã được thông qua vào 5/4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII,  thay thế luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017.

Khắc Duy - Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa