Khánh Hòa: Tập huấn Giáo viên Tổng phụ trách Đội năm học 2016 - 2017

14/11/2016

Từ ngày 13/10 đến 15/10/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức lớp tập huấn giáo viên làm tổng phụ trách Đội năm học 2016 - 2017.

Ban chỉ huy liên đội lớp tập huấn nhận cờ và cấp hiệu

Tham gia tập huấn, có các đồng chí đại diện Sở giáo dục & Đào tạo, trường chính trị tỉnh, các đồng chí là Thường trực huyện Đoàn, Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố, các đồng chí là chuyên trách Đoàn – Đội Phòng giáo dục – Đào tạo các huyện, thị, thành phố và 77 giáo viên là tổng phụ trách đội của các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh được học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tập huấn các kỹ năng công tác Đội như: múa hát tập thể, múa dân vũ, nghi thức đội, kỹ năng truyền tin, kỹ năng trại…

Qua đợt tập huấn nhiều mô hình hoạt động của các địa phương, đơn vị cũng được giới thiệu làm cơ sở cho các đơn vị khác học tập để nâng cao chất lượng hoạt động Đội tại địa phương đơn vị mình.

Một số hình ảnh lớp tập huấn:

                                                                                                    Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa