Trộm trứng gà

Trộm trứng gà

16/11/2016

Mục đích ý nghĩa, yêu cầu: - Rèn luyện sức khỏe cho người chơi bằng những hoạt động của tay chân kết hợp với óc mưu

Chọi gà cỏ

Chọi gà cỏ

16/11/2016

Mục đích ý nghĩa, yêu cầu: - Góp phần bồi dưỡng kiến thức về thiên nhiên, cây cỏ, môi trường và rèn luyện

Chim bay cò bay

Chim bay cò bay

16/11/2016

Mục đích ý nghĩa, yêu cầu: - Góp phần bồi dưỡng kiến thức về động vật và rèn luyện kĩ năng tập trung chú ý,

Chơi banh đũa

Chơi banh đũa

16/11/2016

Mục đích ý nghĩa, yêu cầu: - Góp phần rèn luyện sự khéo tay, nhanh nhẹn và tinh mắt… cho người chơi. - Tạo không

Trò chơi: CƯỚP CỜ

Trò chơi: CƯỚP CỜ

16/11/2016

Quản trò chia tập thể chơi thành hai đội, có số lượng bằng nhau mỗi đội có từ 5-6 bạn, đứng hàng ngang ở vạp xuất phát

Trò chơi: DUNG DĂNG DUNG DẼ

Trò chơi: DUNG DĂNG DUNG DẼ

16/11/2016

* Cách chơi: + Địa điểm :trong nhà ngoài sân + Số lượng:từ 5-10 em chơi 1 nhóm

Trò chơi: CHI CHI CHÀNH CHÀNH

Trò chơi: CHI CHI CHÀNH CHÀNH

16/11/2016

* Cách chơi và luật chơi: Người chơi có thể từ 3 người trở lên. Chọn một người đứng ra trước xòe bàn tay ra các

Trò chơi: THI THỔI CƠM

Trò chơi: THI THỔI CƠM

16/11/2016

Trong dịp lễ hội, một số làng ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam có tổ chức thổi cơm thi. Cuộc thi thổi cơm ở từng nơi có những

Chơi chuyền

Chơi chuyền

16/11/2016

Trò chơi dành cho con gái. Số người chơi 2-5 người. Đồ chơi gồm có 10 que nhỏ và một quả tròn nặng (quả cà, quả

Trò chơi: CHI CHI CHÀNH CHÀNH

Trò chơi: CHI CHI CHÀNH CHÀNH

12/09/2016

* Cách chơi và luật chơi: Người chơi có thể từ 3 người trở lên. Chọn một người đứng ra trước xòe bàn tay ra các

Trò chơi: THI THỔI CƠM

Trò chơi: THI THỔI CƠM

12/09/2016

Trong dịp lễ hội, một số làng ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam có tổ chức thổi cơm thi. Cuộc thi thổi cơm ở từng nơi có những

Chơi chuyền

Chơi chuyền

12/09/2016

Trò chơi dành cho con gái. Số người chơi 2-5 người. Đồ chơi gồm có 10 que nhỏ và một quả tròn nặng (quả cà, quả