Học kỳ công an: Hành trình

Học kỳ công an: Hành trình "đi để biết, học để sống" năm 2019

19/04/2019

Trại hè năm 2019, học kỳ công an, hành trình đi để biết học để sống, trại hè công an 2019

HỌC LÀM CHIẾN SỸ CÔNG AN : Chủ đề

HỌC LÀM CHIẾN SỸ CÔNG AN : Chủ đề " Đi để biết - Học để sống " năm 2017

16/11/2016

Các bạn thân mến! Đi để biết - Học để sống” là hành trình rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng xã hội của