TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN

21/11/2016

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN

HẠNG BA MĂNG NON VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐỘI VIÊN

(Tổng hợp từ mô hình hoạt động của Hội đồng Đội tỉnh Hải Dương)

 

  I. Mục đích, ý nghĩa:

- Tạo ra sân chơi có tính sáng tạo kết hợp kiểm tra lại các chuyên hiệu công nhận hoàn thành chương trình Dự bị đội viên và nhi đồng lớp 3, rèn luyện đội viên thiếu niên tiền phong “Măng Non - Hạng ba" đối với đội viên lớp 5.

- Tổ chức rèn luyện kết hợp lồng ghép vào các chương trình hoạt động trong năm học theo kế hoạch của Hội đồng Đội quận, huyện.

 

II. Phương thức triển khai chương trình "Rèn luyện đội viên" Đội TNTP Hồ Chí Minh.

1. Lựa chọn thời gian, hình thức hoạt động ngoại khóa phù hợp với nội dung rèn luyện từng chuyên hiệu:

Chương trình rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là chương trình giáo dục tổng hợp đồng tâm, mang tính định hướng bao gồm những kiến thức về truyền thống lịch sử dân tộc, truyền thống về Đoàn, Đội, kiến thức về môi trường, sức khỏe, thể dục thể thao, chăn nuôi, trồng trọt, an toàn giao thông  và những vấn đề quốc tế...… dành cho đội viên TNTP Hồ Chí Minh. Các hình thức hoạt động giáo dục ngoại khoá rất đa dạng, phong phú. Mỗi hình thức đều có tác dụng to lớn đối với việc rèn luyện từng chuyên hiệu đội viên. Khi tổ chức rèn luyện từng chuyên hiệu, cần lựa chọn hình thức thích hợp nhất. Ví dụ: Đối với chuyên hiệu “Chăm học” có thể tổ chức các hình thức như “Hội vui học tập”, “Trò chơi ô chữ”, Rung chuông vàng…hoặc đối với chuyên hiệu “Nghệ sĩ nhỏ tuổi” có thể tổ chức lồng ghép với chủ điểm “Kính yêu thầy cô” vào tháng 11 (thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11), chủ điểm " Tiến bước lên Đoàn"  vào tháng 3 (chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3), với các hình thức thi giọng hát hay, điệu múa đẹp, thi kể chuyện, vẽ tranh... với nội dung về thầy cô, mái trường, quê hương, đất nước…

 

2.  Kết hợp rèn luyện nhiều chuyên hiệu khi tổ chức một hoạt động ngoại khoá:

Tùy theo chủ điểm của từng tháng có thể lồng ghép nội dung rèn luyện từng chuyên hiệu sao cho phù hợp vừa đảm bảo mục tiêu của tiết sinh hoạt ngoại khóa vừa đảm bảo mục tiêu rèn luyện các chuyên hiệu. Ví dụ: với chủ điểm " Truyền thống nhà trường" tổ chức lồng ghép các chuyên hiệu " An toàn giao thông", " Chăm học", với chủ điểm“Uống nước nhớ nguồn” vào tháng 12 có thể tập trung rèn luyện các chuyên hiệu “Nghi thức Đội”, “Chăm học”, “Vận động viên nhỏ tuổi”. Hoặc với chủ điểm “Kính yêu Bác Hồ” có thể phối hợp rèn luyện các chuyên hiệu “Nhà sử học nhỏ tuổi”, " Chăm học", " Nghệ sĩ nhỏ tuổi"…

 

3. Tổ chức hoạt động ngoại khoá phù hợp với từng nhóm đối tượng đội viên để rèn luyện các chuyên hiệu theo một quy trình nhất định:

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường nói chung, trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa để thực hiện rèn luyện đội viên nói riêng đòi hỏi người thực hiện phải tuân thủ theo một quy trình nhất định, cụ thể, chi tiết từng bước thực hiện. Bao gồm:

- Xác định mục tiêu

- Đối tượng, thời gian, địa điểm

- Công tác chuẩn bị về nội dung và tổ chức, kinh phí.

- Tổ chức thực hiện

- Tổng kết, rút kinh nghiệm cho các hoạt động sau.

 

 III. Một số biện pháp cụ thể tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm góp phần nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện  đội viên Măng Non.

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa gắn với nội dung chương trình rèn luyện đội viên cho phù hợp.

Căn cứ vào nội dung chương trình năm học, các ngày kỉ niệm trong năm học xây dựng theo chủ điểm tháng, tuần với chương trình hoạt động ngoại khóa như sau:

Thời gian

chủ điểm

Nội dung lồng ghép

Hình thức tổ chức

Tháng

9-10

    Truyền thống nhà trường

Phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Chăm học”,“An toàn giao thông” với việc tuyên truyền văn hóa giao thông, chấp hành nghiêm luật giao thông

Vui học " An toàn giao thông"

Tháng 11

 

Kính yêu thầy cô

Phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Chăm học”

“Nghệ sĩ nhỏ tuổi”

" Khéo tay hay làm" gắn với việc thực hiện mô hình trường Tiểu học mới VNEN.

 Hội thi “Tiếng hát chim Sơn ca”, thi làm báo, trang trí lớp học

Tháng 12

Uống nước nhớ nguồn

Phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Chăm học”, “Nghi thức đội viên"

Hội thi "Nghi thức đội viên"

Tháng 01-2

 Mừng Đảng, mừng Xuân

Phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Chăm học”,

“Hội vui học tập”

Tháng 03

Tiến bước lên Đoàn

Phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Nhà sử học nhỏ tuổi”,

   “Chăm học”

“Hội vui học tập thi Rung chuông vàng”

Tháng 04-05

Bác Hồ kính yêu

Phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Nghệ sĩ nhỏ tuổi”, “Chăm học”,

“Nhà sử học nhỏ tuổi” gắn với việc tìm hiểu về lịch sử địa phương.

Tổ chức ngày Hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên

 

2. Hiệu quả đạt được khi triển khai chương trình RLĐV hạng Ba Măng Non và chương trình Dự bị đội viên.

-  Chất lượng thực hiện các chuyên hiệu của chương trình rèn luyện đội viên được nâng lên rõ rệt, tạo sự thu hút và hứng khởi đối với đối viên.

 - Tạo được không khí thi đua học tập sôi nổi giữa các lớp, các khối, các chi đội .

 -  Trang bị, trau dồi kĩ năng sống làm cho đội viên được rèn luyện và trưởng thành hơn trong cuộc sống./