TRẠI SÁNG TÁC VĂN THƠ TUỔI HỌC TRÒ

10/01/2018

TRẠI SÁNG TÁC VĂN THƠ TUỔI HỌC TRÒ

(Tổng hợp mô hình hoạt động của các Nhà Thiếu nhi)

I. Mục đích, ý nghĩa:

- Góp phần tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích, là một trong những nội dung hoạt động thiết thực chào đón mùa hè.    

- Khơi dậy niềm say mê, yêu thích, sáng tạo văn, thơ trong lứa tuổi học trò qua đó nhằm phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ sáng tác trẻ địa phương.

- Trại sáng tác là hoạt động thiết thực, góp phần làm phong phú, đa dạng hóa các nội dung hoạt động của thiếu nhi, tạo nhịp cầu thân ái, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác văn, thơ trong lứa tuổi học trò.

II. Đối tượng, địa điểm, thời gian :

1. Đối tượng:

- Học sinh Trung học cơ sở đang học tập, sinh hoạt tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn (hoặc các địa phương nếu là Trại sáng tác quy mô tổ chức cấp khu vực).

- Có năng khiếu, khả năng sáng tác, yêu thích văn, thơ (ưu tiên các đối tượng đang sinh hoạt tại các Câu lạc bộ văn, thơ tại các Nhà thiếu nhi địa phương, học sinh giỏi văn) được Ban giám hiệu các trường hoặc Phòng Giáo dục - đào tạo, Hội đồng Đội các huyện, thành phố… chọn cử và giới thiệu tham gia.

2. Địa điểm:

- Địa điểm tổ chức khai mạc và bế mạc:  Tại một trường chuyên văn của địa phương hoặc Nhà văn hóa thiếu nhi, Trung tâm văn hóa tại địa phương.

- Địa điểm tham quan tìm cảm hứng sáng tác: Tại một số địa điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại địa phương hoặc các địa phương lân cận.

3. Thời gian:

Dự kiến khoảng 30 ngày,  từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 trong dịp hè hàng năm.

III.  Nội dung, ch­ương trình hoạt động của trại sáng tác:

1. Chủ đề, nội dung:

- Chủ đề: Tuỳ theo đặc điểm tình hình từng nơi mà đưa ra các chủ đề khác nhau, ví dụ: Tuổi thơ với mái trường và gia đình  ,“Hãy viết về quê hương, đất nước em”, “Bảo vệ môi trường”, “Quê hương - tuổi thơ tôi”…

- Nội dung:

+ Bồi dưỡng kĩ năng, phương pháp sáng tác văn học nghệ thuật, định hướng nội dung, chủ đề sáng tác văn, thơ cho trại sinh. Trại sinh tham gia sáng tác các tác phẩm văn, thơ theo chủ đề của Ban tổ chức đặt ra.

+ Tham quan, dã ngoại, tìm hiểu thực tế để tìm cảm hứng sáng tác.

+ Sinh hoạt giao lưu, thành lập Câu lạc bộ sáng tác trẻ tại địa phương.

2. Chương trình trại:

- Ngày thứ nhất (1 buổi): Tập trung, ổn định tổ chức

- Ngày thứ 2 đến hết thứ 4 (3 ngày liên tục): Khai mạc, hướng dẫn kĩ năng, phương pháp sáng tác, tham quan tìm nguồn cảm hứng sáng tác.

- Ngày thứ 5 - 20 (15 ngày): Các em trở về nhà (địa phương) sáng tác.

- Ngày thứ 21- 30 (10 ngày): Ban tổ chức nhận tác phẩm và chấm chọn

-  Ngày 30 (1 buổi): Lễ tổng bế mạc và trao giải.  

3. Quyền lợi trại sinh tham gia sáng tác:

- Trại sinh được Ban tổ chức chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ trong thời gian tập trung tại trại sáng tác.

- Tham gia các hoạt động giao lưu, tham quan dã ngoại do Ban tổ chức tổ chức

- Gặp gỡ các nhà văn, nhà thơ có uy tín, hướng dẫn, bồi dưỡng kĩ năng, phương pháp sáng tác văn, thơ.

- Các tác phẩm có giá trị được nhận giải thưởng của Ban tổ chức, được tuyển chọn được giới thiệu trên các tạp chí văn học, nghệ thuật của địa phương và Trung ương, được in thành sách nếu có kinh phí tài trợ.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Làm việc với các ngành liên quan thống nhất chủ trương phối hợp tổ chức trại sáng tác tại địa phương. Ban thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội hoặc Nhà thiếu nhi các cấp chủ đông xây dựng kế hoạch tổ chức trại sáng tác, dự trù kinh phí và các nội dung liên quan trình các cấp lãnh đạo các cơ quan phối hợp phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Triển khai kế hoạch liên tịch của các ngành tổ chức trại sáng tác đến các cấp trực thuộc tham gia.  

3. Thành lập Ban tổ chức trại sáng tác với các tiểu ban nội dung, trang trí, hậu cần… giúp việc cho Ban tổ chức; các thành viên là đại diện lãnh đạo và một số cán bộ chuyên môn của các đơn vị tham gia đồng thời phân công cho các đơn vị trong Ban tổ chức thực hiện các nội dung công việc phục vụ tổ chức trại như sau:    

a. Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động TTN hoặc Hội đồng Đội các cấp:

- Là cơ quan thường trực Ban tổ chức trại sáng tác, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh phí cần thiết đảm bảo tổ chức trại thành công.

- Phục vụ hội trường, trang trí hình thức lễ khai mạc, bế mạc trại; xây dựng nội dung chương trình chi tiết; bố trí nơi ăn, nghỉ; liên hệ địa điểm tham quan, đi thực tế của trại viên.

b. Hội Văn học - Nghệ thuật địa phương:

- Chịu trách nhiệm về hoạt động chuyên môn; hướng dẫn, bồi dưỡng kĩ năng, phương pháp sáng tác văn học nghệ thuật, định hướng nội dung, chủ đề sáng tác văn, thơ cho trại sinh.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc in ấn, phát hành tập sách giới thiệu các tác phẩm xuất sắc tại trại. 

c. Ngành Giáo dục - Đào tạo các cấp:

-  Chỉ đạo các Phòng Giáo dục - Đào tạo hoặc các trường học trực thuộc chọn cử trại sinh  tham gia trại.

- Tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo trại sáng tác.

4. Thành lập Ban giám khảo, gồm các nhà văn, nhà thơ có uy tín trên địa bàn địa phương hoặc Trung ương tham gia (nếu là trại sáng tác có quy mô cấp khu vực). Hình thành Ban thư kí tổng hợp giúp việc cho Ban giám khảo.

5. Vận động kinh phí từ các nguồn in ấn những tác phẩm đạt giải nhằm động viên những cây bút trẻ tuổi học trò tại địa phương, khu vực.