VƯỜN RAU CỦA EM

09/01/2018

VƯỜN RAU CỦA EM

(Tổng hợp từ mô hình hoạt động của Hội đồng Đội tỉnh Yên Bái)           

1. Mục đích, ý nghĩa:

- Cung cấp rau sạch đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho học sinh, cải thiện nâng cao đời sống vật chất cho các em học sinh vùng cao đang học tập, sinh hoạt trong các trường dân tộc nội trú, bán trú vùng sâu, vùng xa.

- Góp phần tăng thêm nguồn thu nhập vào quỹ đoàn, đội, làm kế hoạch nhỏ, nuôi heo đất giúp bạn nghèo....

- Vườn rau xanh tốt góp phần tạo cảnh quan khuôn viên nhà trường thêm “Xanh, sạch, đẹp” đồng thời tạo môi trường giáo dục toàn diện về “Đức - Trí - Lao - Thể - Mỹ” trong các nhà trường. 

II. Đối tượng, phạm vi:

1. Đối tượng: Đội viên, thiếu nhi 

2. Phạm vi: Các Liên đội Dân tộc nội trú, bán trú.

III. Nội dung, tổ chức thực hiện:

1. Nội dung:

Phát động phong trào trồng rau trong đội viên, học sinh toàn Liên đội.

2. Tổ chức thực hiện:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong học sinh, thanh thiếu niên, nhi đồng về ý nghĩa và mục đích của phong trào “Vườn rau của em”  thông qua các giờ ngoại khóa, các buổi sinh hoạt Đội, chương trình phát thanh măng non.

- Hướng dẫn học sinh, thanh thiếu niên, nhi đồng trồng vườn rau phù hợp với khí hậu của từng địa phương.

- Phát động các phong trào thi đua giữa các lớp, nhóm, cá nhân với chủ đề phong phú như: Luống rau kiểu mẫu, luống rau sạch, chăm rau tốt, trồng rau xanh...

- Xây dựng các mô hình trồng rau xanh, sạch, đẹp và nhân rộng mô hình.

- Mỗi trường nội trú, bán trú tổ chức 01 vườn rau và cắm biển, đặt tên cho vườn rau đó.

- Phân bổ số luống rau hợp lí cho các lớp theo số lượng và độ tuổi của học sinh. Luống rau của mỗi lớp cũng được cắm biển và đặt tên.

- Phát động phong trào thi đua giữa các cá nhân, tập thể trong liên đội.

- Ngoài hình thức trồng rau, các liên đội có thể tùy thuộc vào điều kiện thực tế để triển khai thêm các hình thức khác như: Nuôi lợn, chăn gà…