TUẦN LÌ XÌ HEO ĐẤT TRAO TẶNG XE ĐẠP GIÚP BẠN ĐẾN TRƯỜNG

08/01/2018

TUẦN LÌ XÌ HEO ĐẤT TRAO TẶNG XE ĐẠP GIÚP BẠN ĐẾN TRƯỜNG

(Tổng hợp từ mô hình hoạt động của Hội đồng Đội tỉnh Bình Định)

I. Mục đích, ý nghĩa:

- Giáo dục tinh thần tương thân tương ái, ý thức tiết kiệm cho các em.

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong từng trường học và trên địa bàn tỉnh.

II. Đối tượng, thời gian và phạm vi:

1. Đối tượng: Đội viên, thiếu nhi.

2. Thời gian: Cả năm học.

3. Phạm vi: Cấp Liên đội..

III. Nội dung, tổ chức thực hiện:

1. Nội dung:

Phát động phong trào “Nuôi heo đất” trong đội viên, thiếu nhi toàn Liên đội.

2. Tổ chức thực hiện:

- Tổ chức lễ phát động trong buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

- Nuôi heo đất: Các Liên đội chọn một nơi thuận tiện trong trường học, lớp học để đặt heo đất, số lượng heo đất tùy theo điều kiện cụ thể của từng Liên đội. Hàng ngày trong giờ giải lao giữa buổi sẽ vận động học sinh, giáo viên tham gia nuôi heo đất từ tiền lì xì Tết, tiền tiêu vặt... tùy theo khả năng của từng người, không quy định số tiền cụ thể.

- Mổ heo đất: Tổ chức tại sân trường trong tiết sinh hoạt chào cờ ngày thứ hai của tuần thứ 3 sau khi nghỉ Tết trước sự chứng kiến của Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, giáo viên và học sinh.

- Sử dụng heo đất: Tiền tiết kiệm được trích từ heo đất do Liên đội sử dụng chỉ để trao tặng xe đạp cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo đang học tập tại Liên đội, địa phương và không sử dụng vào các mục đích khác. Tùy theo điều kiện của từng địa phương, các Liên đội có thể chọn thời gian trao tặng vào 26/3, 15/5… cho phù hợp.