TÌM HIỂU TIỂU SỬ CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ Ở ĐỊA PHƯƠNG

19/12/2017

TÌM HIỂU TIỂU SỬ CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ Ở ĐỊA PHƯƠNG

(Tổng hợp từ mô hình hoạt động của Liên đội TH Võ Ninh, tỉnh Quảng Bình)

I. Mục đích, ý nghĩa:

- Khơi dậy lòng biết ơn, sự tri ân sấu sắc của thiếu nhi đối với sự hi sinh vì quê hương, đất nước của các anh hùng, liệt sĩ từ đó tiếp thêm lòng yêu tổ quốc trong đội viên, thiếu nhi, thúc đẩy các em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

- Tạo không khí hào hứng, phấn khởi cho các em khi tham gia hoạt động, ý thức đoàn kết gắn bó, đồng thời rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm, hoạt động tập thể.

II. Đối tượng, phạm vi:

1. Đối tượng: Đội viên, thiếu niên từ lớp 4 đến lớp 9.  

2. Phạm vi: Cấp Liên đội.

III. Nội dung, hình thức

1. Nội dung, hình thức

- Trên cơ sở các lí lịch trích ngang theo địa bàn dân cư (thôn, tiểu khu) tìm hiểu tiểu sử các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh qua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc tại địa phương.

- Dưới sự hướng dẫn của giáo viên- tổng phụ trách Đội, sự hỗ trợ thêm của giáo viên mĩ thuật, ban biên tập của Liên đội (có thể là Ban chỉ huy Liên đội) sẽ biên tập lại thành cuốn tiểu sử hoặc tập san về tấm gương các anh hùng, liệt sĩ.

- Sổ được lưu giữ tại phòng truyền thống Đội. Ngoài ra, liên đội còn tham mưu cho BGH nhà trường in thành nhiều cuốn tập san, mỗi lớp, chi đội giữ một cuốn để tất cả các lớp để tất cả các em học sinh học tập qua các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng.

- Sau khi đã có tiểu sử, liên đội tổ chức các cuộc thi tìm hiểu thông qua các hình thức như “Rung chuông vàng” “Kính vạn hoa”, “Giải ô chữ”… vào các đợt phát động thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm như 22/12, 26/3, 27/7, 30/4… hoặc các buổi sinh hoạt dưới cờ.

IV. Tổ chức thực hiện

 - Giáo viên - TPT Đội tham mưu, báo cáo BGH nhà trường, Hội cha mẹ học sinh thống nhất chủ trương hoạt động. Giáo viên - TPT Đội: phụ trách chung; giáo viên chủ nhiệm, Chi đoàn giáo viên nhà trường: Phụ trách các chi đội, hướng dẫn các em đội viên thực hiện

- Phối hợp với Chủ tịch Hội đồng Đội các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện, liên hệ địa chỉ, hướng dẫn các em khảo sát, tìm hiểu.

- Trong quá trình thực hiện, giáo viên chủ nhiệm, chi đoàn giáo viên nhà trường hỗ trợ giúp các em sưu tầm tranh, ảnh, chụp lại các hình ảnh liên quan như ảnh chân dung, vật lưu niệm

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong quá trình thực hiện.