NGÀY HỘI VÌ BẠN

09/01/2018

NGÀY HỘI VÌ BẠN

I. Mục đích, ý nghĩa:

Giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cho các em học sinh.

-  Tạo sân chơi hấp dẫn, phong phú cho các em.

- Góp phần xây dựng, rèn luyện kĩ năng sống cho đội viên, học sinh.

II. Đối tượng, thời gian và phạm vi:

1. Đối tượng: Đội viên, thiếu nhi.

2. Thời gian: Thực hiện cả năm học.

3. Phạm vi: Cấp Liên đội.

II. Nội dung, tổ chức thực hiện:

Ngày hội được tổ chức dưới dạng các gian hàng:

- Khu các gian hàng bán vậy dụng đóng góp: Các gian hàng do các Liên đội phụ trách, bán nhiều loại sản phẩm như: đồ chơi, sách vở, vật lưu niệm cũ do các em đội viên tại Liên đội đó đóng góp. Mức giá quy định cụ thể không quá 20.000đ/ sản phẩm đối với các sản phẩm quyên góp còn sử dụng được (mới trên 80%), đối với các sản phẩm còn mới 100% thì tùy thuộc vào giá trị sản phẩm để bán cho phù hợp (tuy nhiên sản phẩm bán ra không vượt quá 50% giá thành của sản phẩm hiện hành).

- Khu các gian hàng ẩm thực: Các Liên đội, chi đoàn và các đoàn thể khác có thể đăng kí gian hàng theo định mức số lượng của Ban tổ chức quy định. Các món ăn do đơn vị tự chọn và đăng kí với Ban tổ chức, mỗi gian hàng không quá 04 món với giá bán cho mỗi món ăn không quá 10.000 đồng. Các món ăn phải đảm bảo ngon, bổ, hợp vệ sinh và phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

- Khu các trò chơi dân gian: Ban Tổ chức bố trí một khu đất để tổ chức các trò chơi dân gian như: Ô ăn quan, cướp cờ, đập niêu… cho các em đội viên tham gia bên cạnh các gian bán hàng và gian hàng ẩm thực.

* Lưu ý: Việc mua, bán các mặt hàng được diễn ra dưới hình thức trao đổi phiếu. Mỗi phiếu sẽ có mệnh giá khác nhau, số tiền mua phiếu tương ứng với mệnh giá được ghi trên phiếu. Các em thiếu nhi tham gia ngày hội dùng phiếu để mua sản phẩm. Phiếu được bán tại quầy của Ban tổ chức, các Liên đội phụ trách gian hàng của mình không trực tiếp bán phiếu mà chỉ nhận phiếu mua hàng từ các em khi bán hàng. Tổng kết ngày hội, các Liên đội sẽ giao nộp tất cả số phiếu thu dược về Ban tổ chức để kiểm tra, tổng kết.