HÀNH TRÌNH KẾT NỒI YÊU THƯƠNG THĂM, TẶNG QUÀ CON EM CÁN BỘ NHÀ GIÀN DK1 THUỘC BỘ TƯ LỆNH VÙNG 2 HẢI QUÂN

27/12/2017

HÀNH TRÌNH KẾT NỒI YÊU THƯƠNG  

THĂM, TẶNG QUÀ CON EM CÁN BỘ NHÀ GIÀN DK1 THUỘC BỘ TƯ LỆNH VÙNG 2 HẢI QUÂN

(Tổng hợp từ mô hình hoạt động của Hội đồng Đội quận 5, Tp. Hồ Chí Minh)

I. Mục đích, ý nghĩa:

 - Thực hiện chương trình “Măng non sẵn sàng vì biển đảo quê hương”, nhằm chung tay góp sức cùng cả nước khẳng định chủ quyền và bảo vệ lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

- Tăng cường sự chăm lo của các cấp bộ Đoàn - Đội cho con em cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các vùng biển, đảo tổ quốc.

- Thông qua chuyến hành trình tạo môi trường giao lưu, học hỏi, chia sẻ và giáo dục, rèn luyện cho các em đội viên - thiếu nhi tại các Liên đội với các em thiếu nhi là con em cán bộ Nhà giàn DK1.

II. Đối tượng, phạm vi:

1. Đối tượng: Đội viên, thiếu nhi đang học tập và sinh hoạt tại các Liên đội.

2. Phạm vi: Cấp Liên đội.

III. Nội dung

- Vận động đội viên, học sinh trên địa bàn tiết kiệm, đóng góp kinh phí bằng nhiều hình thức như: Nuôi heo đất, kế hoạch nhỏ, triển lãm ảnh lưu động “Mùa xuân biển đảo quê hương” tại các trường học với các nội dung về Hoàng Sa - Trường Sa, biểu diễn nghệ thuật gây quỹ, tặng học bổng cho các em nhà giàn DK1… hội thu đợt 1 Công trình măng non.

- Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tặng các thiết bị máy tính, vật dụng cá nhân, khám chuyên khoa răng, răng - hàm - mặt miễn phí cho các chiến sĩ.

 - Sau khi hoàn tất các điều kiện, tổ chức Hành trình Kết nối yêu thương với sự tham gia của đội viên, học sinh tiêu biểu nhất và con em cán bộ Nhà giàn DK1. Các em được giao lưu với các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Lữ đoàn 171 Bộ tư lệnh Vùng 2, được thăm quan tàu chiến, sinh hoạt lửa trại, thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, xem phim và tham gia đêm hội “Thiếu nhi hướng về biển đảo”.

IV. Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: Xây dựng kế hoạch ký liên tịch với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân và Trung Đoàn 2 sư Đoàn 9 về nội dung phối hợp trong việc tổ chức Công trình măng non   trong năm học.

- Bước 2: Triển khai kế hoạch đến cơ sở, tổ chức các hoạt động gây quỹ thực hiện Công trình măng non cấp Quận, bình chọn và đề cử các gương Đội viên tiêu biểu tham gia chuyến hành trình

- Bước 3: Ban tổ chức tiến hành họp xét các gương Phụ trách Đội, Đội viên tiểu biểu tham gia hành trình

- Bước 4: Thống nhất nội dung, chương trình tổ chức với các đơn vị có liên quan

- Bước 5: Tổ chức Hành trình kết nối yêu thương - thực hiện Công trình măng non.