BÀN HỌC HÔM NAY - KIẾN THỨC NGÀY MAI

08/01/2018

BÀN HỌC HÔM NAY - KIẾN THỨC NGÀY MAI

(Tổng hợp từ mô hình hoạt động của Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên)

I. Mục đích, ý nghĩa:

- Giáo dục truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm là rách” của dân tộc trong đội viên, thiếu nhi nơi có điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ thiết bị học tập với các bạn vùng khó khăn thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ”.

- Tạo hiệu ứng và sự đồng lòng chung sức tham gia sôi nổi phong trào trong đội viên, học sinh với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế tại từng Liên đội nhằm bổ sung nguồn cho quỹ kế hoạch nhỏ ở mức cao nhất đáp ứng tiêu chí đặt ra của phong trào.

 II. Đối tượng, phạm vi:

1. Đối tượng: Đội viên, thiếu nhi

2. Phạm vi: Cấp tỉnh, huyện, xã.

III. Nội dung, tổ chức thực hiện:

1. Nội dung: Trao tặng 400 bộ bàn ghế học tập cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt; mỗi bộ bàn ghế trị giá tối thiểu là 500.000 đồng/bộ. Kinh phí trích từ nguồn quỹ của phong trào Kế hoạch nhỏ tại các cơ sở Đội.

2. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng Đội tỉnh ban hành kế hoạch và phát động trong tổ chức Đội, đội viên, thiếu nhi phong trào “Kế hoạch nhỏ” thu gom giấy loại như: Sách vở, giấy báo cũ... không còn giá trị sử dụng hoặc thu gom các loại phế liệu khác để gây quỹ Đội. Khuyến khích các Liên đội có các hình thức sáng tạo để gây quỹ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương như: Trồng khoai tây, trồng gừng, trồng rau sạnh… tại trường; khuyến khích đội viên, thiếu nhi làm kế hoạch nhỏ tại nhà với các công việc và hình thức phù hợp với lứa tuổi được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh nhằm gây quỹ thực hiện mô hình “400 bộ bàn ghế cho các em hoc sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt”. Chỉ đạo tổ chức Ngày hội “Em làm kế hoạch nhỏ” trong toàn tỉnh nhằm tạo hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng về phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các cơ sở Đội nhằm thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Quy định mức đóng góp tối thiểu của các em đội viên, thiếu nhi. Riêng Đối với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được miễn nộp nhưng phải đảm bảo 100% các em hiểu và biết được ý nghĩa và mục đích của phong trào.

- Hội đồng Đội các cấp trực thuộc căn cứ vào qui định mức vận động chung trên toàn tỉnh và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo để thống nhất mức huy động trên địa bàn. Khuyến khích các Liên đội huy động sự tham gia đóng góp của phụ trách Đội, hội đồng sư phạm nhà trường, các tổ chức, cá nhân tự nguyện ủng hộ phong trào.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn, phối hợp với ngành Giáo dục & Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào tại địa phương, đơn vị mình; chủ động lựa chọn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt theo chỉ tiêu được nhận bàn ghế học tập và lập danh sách báo cáo về Hội đồng Đội tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội viên, thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Kế hoạch nhỏ” và phát động  Ngày hội "Em làm kế hoạch nhỏ" để thu gom vào thời gian nhất định, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

- Từng đơn vị báo cáo kế hoạch triển khai phong trào và việc trao tặng bàn ghế học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (theo mẫu - kèm theo ảnh minh chứng) về Hội đồng Đội tỉnh.  Định kì báo cáo cụ thể kết quả của phong trào (01 mục riêng) trong báo cáo sơ kết, tổng kết công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học về Hội đồng Đội tỉnh.

- Thời gian trao tặng do các đơn vị chủ động lựa chọn nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ, các hoạt động kỉ niệm của nhà trường, liên đội.

- Hình thức trao tặng: Tập trung trao tặng theo cấp huyện trong các ngày hội do đơn vị tổ chức.