Tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2017

14/03/2017

  ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 

 HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

***

 

              Hà Nội, ngày  09 tháng 03 năm 2017

        Số: 37 TB/HĐĐTW

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2017

-----

 

          Kính gửi:   - Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành Đoàn;

 - Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố.

 

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017 của Hội đồng Đội Trung ương; nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ phụ trách Đội các cấp, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong tình hình mới, Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương thông báo về việc tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc dành cho cán bộ nghiệp vụ Nhà Thiếu nhi và tập huấn Thường trực Hội đồng Huấn luyện cấp tỉnh

- Quy mô:  Toàn quốc

- Thời gian: Từ 30/3 đến 05/4/2017 (không kể thời gian đi, về)

- Địa điểm: Nhà Thiếu nhi Thành phố Đà Nẵng (Số 2A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng).

2. Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp I - Khu vực miền Nam

- Quy mô: Các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam (Từ Đà Nẵng trở vào).

- Thời gian: Từ 28/5 đến 03/6/2017 (không kể thời gian đi, về).

- Địa điểm: Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại Thanh Thiếu nhi Tỉnh Bình Thuận (Đường tỉnh 706B, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận).

3. Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp I - Khu vực miền Bắc

- Quy mô: Các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (Từ Thừa Thiên Huế trở ra).

- Thời gian: Từ 02/7 đến 08/7/2017 (không kể thời gian đi, về).

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Sinh viên Bắc Giang (Xã Quế Nham, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang).

4. Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp II toàn quốc

- Quy mô: Toàn quốc

- Thời gian: Từ 17/7 đến 23/7/2017 (không kể thời gian đi, về).

- Địa điểm: Trung tâm Hoạt động hè Thiếu nhi Hải Phòng (Khu 1, Bến Thốc, Quận Đồ Sơn, Thành Phố Hải Phòng).

 

* Lưu ý

- Đại biểu sinh hoạt tập trung theo hình thức trại.

- Đối với Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp I - Khu vực miền Bắc và miền Nam, căn cứ vào thời gian tổ chức, các đại biểu có thể lựa chọn đăng ký tham gia cho phù hợp, không nhất thiết phải đúng theo khu vực của đơn vị mình.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng

1.1. Trại Huấn luyện Kim Đồng dành cho cán bộ nghiệp vụ Nhà Thiếu nhi

- Là cán bộ nghiệp vụ các phòng, khoa chức năng của các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi từ cấp huyện trở lên.

- Là cộng tác viên đang đảm nhiệm công việc bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội, phụ trách các câu lạc bộ, đội, nhóm trong các Nhà Thiếu nhi từ cấp huyện trở lên.

1.2. Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp I - Khu vực miền Nam và miền Bắc

- Là thành viên Hội đồng Huấn luyện cấp tỉnh.

- Chuyên viên phụ trách công tác Đoàn, Đội của ngành giáo dục từ cấp huyện trở lên.

- Cán bộ chuyên trách Ban Thiếu nhi Trường học các tỉnh, thành Đoàn.

- Cán bộ chuyên trách phụ trách công tác Đội từ cấp huyện trở lên.

- Giáo viên kỹ năng các Trường Đoàn, Trường Đội, Trung tâm Huấn luyện cán bộ.

- Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đang công tác tại tại các liên đội trường học, chủ nhiệm Câu lạc bộ kỹ năng tại địa bàn dân cư.

- Là sinh viên đang học năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng khối Sư phạm có chuyên ngành liên quan đến công tác Đội; sinh viên năm cuối chuyên ngành Công tác thanh niên của Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

* Lưu ý:

- Các đại biểu được lựa chọn tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I năm 2017 phải là các đồng chí chưa được công nhận đạt chuẩn “Huấn luyện viên cấp I Trung ương” tại các Trại Huấn luyện Kim Đồng do Hội đồng Huấn luyện Trung ương tổ chức.

- Đối với cán bộ đã hoàn thành chương trình huấn luyện tại các trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc do Hội đồng Huấn luyện Trung ương tổ chức nhưng chưa đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương được đăng ký thi bổ sung để công nhận đạt chuẩn.

1.3. Đối với Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp II

Là các huấn luyện viên cấp I Trung ương đã được công nhận đạt chuẩn tại các Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

 

2. Tiêu chuẩn đại biểu tham gia

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức trong sáng.

- Có trình độ từ Cao đẳng trở lên. Đối với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng khối sư phạm và Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam phải có xác nhận là sinh viên năm cuối của nhà trường.

- Đang công tác, học tập và sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn, Hội, Đội.

- Sức khỏe tốt, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung của Trại.

- Có năng lực để phát triển thành lực lượng nòng cốt xây dựng Hội đồng Huấn luyện các cấp.

3. Số lượng đại biểu tham gia

3.1. Trại Huấn luyện Kim Đồng dành cho cán bộ nghiệp vụ Nhà thiếu nhi

Mỗi tỉnh thành lập 01 đoàn đại biểu gồm tối thiểu 05 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí thường trực Hội đồng Huấn luyện cấp tỉnh làm trưởng đoàn, từ 01 đến 02 cán bộ Khoa Phương pháp Công tác Đội của các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cấp tỉnh, số còn lại là cán bộ Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cấp huyện.

3.2. Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I - Khu vực miền Nam và miền Bắc

- Mỗi tỉnh thành lập 01 đoàn đại biểu gồm tối thiểu 10 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí làm trưởng đoàn.

- Đối với các thành phố lớn, căn cứ vào nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và công nhận huấn luyện viên các cấp để chọn cử và bố trí số lượng đại biểu tham gia cho phù hợp.

- Các đại biểu đăng ký tự do phải có quyết định cử tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng năm 2017 của Ban Chấp hành Đoàn cở sở hoặc thủ trưởng đơn vị công tác, học tập và sinh hoạt.

3.3. Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II toàn quốc

Tất cả các Huấn luyện viên cấp I Trung ương đã được công nhận tại các Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

III. NỘI DUNG

1. Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I

1.1. Nội dung huấn luyện

- Về nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh: Tìm hiểu về lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh; cập nhật tình hình mới về công tác Đội, các phong trào, các chương trình và các cuộc vận động lớn của Đội; Nghiên cứu, nắm vững các quy định về Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và phương pháp hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Về kỹ năng hoạt động: Trang bị kỹ năng tổ chức trò chơi, hát múa tập thể, nhảy cộng đồng và dân vũ quốc tế; Hướng dẫn chuẩn bị các vật dụng dựng trại, xây dựng kế hoạch trại, thiết kế và tổ chức đêm lửa trại, trò chơi lớn, thực hành thủ công trại và cổng trại, nút dây, nhận và phát tín hiệu Morse, Semaphore; nhận biết và vẽ thực hành dấu đi đường; Dịch và soạn thảo các loại mật thư; xác định phương hướng, ước đạc.

1.2. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra trắc nghiệm: Các trại sinh sẽ thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm để kiểm tra các nội dung liên quan đến một số nội dung về nghiệp vụ công tác Đội: Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh; các phong trào, các chương trình và các cuộc vận động lớn của Đội; Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Kiểm tra kiến thức: Các trại sinh sẽ thực hiện các bài thi viết để kiểm tra nhận thức một số nội dung liên quan đến kỹ năng công tác Đội: Xây dựng kế hoạch trại, thiết kế và tổ chức đêm lửa trại, thiết kế kế trò chơi lớn, kiến thức về mật thư, nút dây và dấu đường; phương pháp xác định phương hướng, ước đạc.

- Kiểm tra thực hành: Các trại sinh sẽ thực hiện các bài thi thực hành để kiểm tra một số nội dung liên quan đến kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, tổ chức trò chơi, hát múa tập thể, nhảy cộng đồng và dân vũ quốc tế; thực hành thủ công trại và cổng trại, nút dây, nhận và phát tín hiệu Morse, Semaphore; nhận biết và vẽ thực hành dấu đi đường; Dịch và soạn thảo các loại mật thư; xác định phương hướng, ước đạc.

2. Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II

2.1. Nội dung huấn luyện

- Về kiến thức chung: Các quy định của Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, các văn bản pháp luật của Việt Nam liên quan đến trẻ em trong đó trọng tâm là Luật Trẻ em năm 2016; Vai trò, nhiệm vụ phụ trách Đội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; những kiến thức về công tác xã hội và trợ giúp xã hội cho thiếu nhi.

- Về nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh: Các quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của Hội đồng Đội các cấp; các quy định của ngành giáo dục có liên quan tới việc tổ chức triển khai các hoạt động Đội trong nhà trường; các quy định của Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, Công tác Nhi đồng và Phương pháp công tác Đội. Các yêu cầu trong tổ chức triển khai chương trình Rèn luyện đội viên; công tác lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội; xây dựng và tổ chức câu lạc bộ, đội, nhóm cho thiếu nhi.

- Về kỹ năng hoạt động: Trang bị kỹ năng truyền thông và tổ chức các sự kiện, các hoạt động lớn của Đội; Kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể: Trò chơi, múa hát, trại và kỹ thuật trại, các kỹ năng hoạt động ngoài trời, sơ cấp cứu và các kỹ năng an toàn, thể dục - thể thao...

2.2. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra trắc nghiệm: Các trại sinh sẽ thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức và nghiệp vụ công tác Đội: Luật Trẻ em 2016, công tác phụ trách Đội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Đội các cấp; các quy định của Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, công tác Nhi đồng, các yêu cầu trong triển khai chương trình Rèn luyện đội viên; công tác lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ chỉ huy Đội; xây dựng và tổ chức câu lạc bộ, đội, nhóm cho thiếu nhi; các phong trào, các chương trình và các cuộc vận động lớn của Đội.

- Kiểm tra thực hành: Các trại sinh sẽ thực hiện các bài thi thực hành để kiểm tra một số nội dung liên quan đến kỹ năng công tác Đội: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, tổ chức trò chơi, hát múa tập thể, nhảy cộng đồng và dân vũ quốc tế; thực hành thủ công trại và cổng trại, nút dây, nhận và phát tín hiệu Morse, Semaphore; nhận biết và vẽ thực hành dấu đi đường; Dịch và soạn thảo các loại mật thư; xác định phương hướng, ước đạc.

- Kiểm tra nghiệp vụ huấn luyện

+ Các trại sinh được chuẩn bị trước: Giáo án đảm bảo các yêu cầu về nội dung, hình thức theo quy định của ngành giáo dục; thiết kế bài giảng điện tử phải vận dụng các ứng dụng của công nghệ thông tin; hệ thống tài liệu, giáo cụ phục công tác giảng dạy, huấn luyện; sáng kiến kinh nghiệm từ thực tiễn công việc của mình.

+ Khuyến khích trại sinh có các bài viết nghiên cứu về lý luận nghiệp vụ, kỹ năng công tác, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội đăng tải trên các báo, tạp chí của ngành, của địa phương và Trung ương (nộp bản gốc về Ban Tổ chức kèm theo hồ sơ).

+ Giảng dạy, huấn luyện: Mỗi trại sinh sẽ thực hiện 02 bài giảng: 01 bài giảng về nghiệp vụ công tác Đội (có sử dụng các ứng dụng của công nghệ thông tin) và 01 bài giảng về kỹ năng công tác Đội (hướng dẫn thực hành trực tiếp, có thể sử dụng các giáo cụ hỗ trợ).

- Kiểm tra năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn: Các trại sinh sẽ được chia thành nhóm đi hoạt động thực tiễn tại địa bàn dân cư: Tìm hiểu địa phương, thực hiện công tác dân vận, tập hợp thiếu nhi, tổ chức sinh hoạt cho các em; tham gia các hoạt động cùng đoàn viên thanh niên tại địa phương.

3. Đánh giá kết quả sau huấn luyện

- Trại sinh được đánh giá công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện phải đảm bảo tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động tại Trại Huấn luyện Kim Đồng; thực hiện đầy đủ các buổi kiểm tra theo quy định; tổng số điểm của các bài kiểm tra phải đạt từ 50% số điểm trở lên trong đó không có bài kiểm tra nào đạt dưới điểm 5.

- Để được công nhận là Huấn luyện viên cấp I và cấp II Trung ương, trại sinh phải đạt chuẩn theo các yêu cầu về kỹ năng nghiệp vụ được quy định trong Định chuẩn Huấn luyện viên cấp I và cấp II Trung ương do Hội đồng Đội Trung ương ban hành.

- Đối với trại sinh tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp II, sau khi được công nhận đạt chuẩn Huấn luyện viên Cấp II sẽ phải đăng ký nội dung thi chuyên môn để được xét công nhận Huấn luyện viên Quốc gia của từng bộ môn huấn luyện.

IV. YÊU CẦU CHUẨN BỊ

1. Đối với Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

- Chọn cử đại biểu tham gia Trại Huấn luyện theo số lượng, tiêu chuẩn, thành phần và thời gian thông báo.

- Hướng dẫn các đại biểu nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội có liên quan đến chương trình huấn luyện.

- Lập danh sách trích ngang, quyết định chọn cử đại biểu tham gia Trại huấn luyện.

2. Đối với trại sinh

- Hồ sơ đại biểu gồm:

+ Quyết định cử đại biểu tham gia của đơn vị.

+ 01 bản trích ngang hồ sơ có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị quản lý.

+ 04 ảnh 3cmx4cm (chụp trên nền trắng, mặc áo phụ trách thiếu nhi và đeo khăn quàng đỏ).

+ Bản phô tô bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

+ Bản xác nhận là sinh viên năm cuối đối với sinh viên các trường Đại học khối Sư phạm và Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

Hồ sơ đại biểu gửi về: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: hoidonghuanluyentw@gmail.com.

- Quy định về trang phục:  Khi tham gia chương trình chung, tất cả trại sinh phải mặc đồng phục áo Phụ trách thiếu nhi theo quy định của Nghi thức Đội, quần sẫm mầu, đi giầy, đội mũ tai bèo, đeo khăn quàng và thẻ trại sinh. Đối với những hoạt động không mang tính tập trung thì trại sinh mặc trang phục tự do nhưng phải đảm bảo lịch sự.

Lưu ý: Đại biểu nữ không mặc váy trong tất cả các hoạt động.

- Đồ dùng cá nhân: Ba lô, áo đi mưa, võng, đèn pin, chăn mỏng, dây dù, giầy bata hoặc giầy leo núi, mũ tai bèo, khăn quàng đỏ, dùi trống, còi, cờ Semaphore, nến, la bàn, sỏi màu, dây dù, bật lửa, gậy 1,2m và các đồ dùng khác có liên quan đến cá nhân.

- Đối với trại sinh tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp II, ngoài các đồ dùng trên cần chuẩn bị các đồ dùng và dụng cụ để dựng trại, các huấn cụ để giảng dạy và trải nghiệm thực tế tại cơ sở.

* Trường hợp trại sinh không chuẩn bị được, đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức qua đồng chí Trần Thị Thêu, điện thoại: 0977.956.798 để được hỗ trợ.

V. KINH PHÍ

1. Mỗi đại biểu tham gia thực hiện kinh phí đi lại, ăn nghỉ và công tác phí theo chế độ quy định của Bộ Tài chính (ăn nghỉ tập trung).

2. Các khoản đóng góp

 

2.1. Đối với trại sinh tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp I

- Tài liệu học tập và nghiên cứu:                                                         300.000đ

- Kinh phí học tập, kiểm tra và tổ chức hoạt động chung:                  600.000đ

2.2. Đối với trại sinh tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp II

- Tài liệu học tập và nghiên cứu:                                                         300.000đ

- Kinh phí học tập, kiểm tra và tổ chức hoạt động chung:                  600.000đ

- Kinh phí trải nghiệm thực tiễn tại cơ sở                                        300.000đ

 

Trên đây là thông báo về việc tổ chức “Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2017”. Hội đồng Đội Trung ương, đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo về Trung ương theo quy định.

 

                                                                                                      TM.HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

Nơi nhận:                                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH

- TT Hội đồng Đội TW (để b/c);                                

- Hội đồng Huấn luyện TW (để t/h);                                                                       (Đã ký)

- Các đơn vị có liên quan (để p/h);                                                     

- BTV Đoàn, HĐĐ các tỉnh, TP (để t/h);                                                        Hoàng Thị Tú Anh                             

- Lưu VPHĐĐTW, TTHT&PTTNVN.                                           Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương

 

Tải tại đây