Định chuẩn Huấn luyện viên Cấp II Trung ương

14/03/2017
Download

HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

 

HỘI ĐỒNG HUẤN LUYỆN TRUNG ƯƠNG

***

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

 

 

ĐỊNH CHUẨN

HUẤN LUYỆN VIÊN CẤP II  TRUNG ƯƠNG

------------

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cấp Trung ương (gọi tắt là Hội đồng Huấn luyện Trung ương); nhằm chuẩn hóa đội ngũ huấn luyện viên, từng bước nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ cơ sở; sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương ban hành Định chuẩn Huấn luyện viên cấp II Trung ương, cụ thể như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng được đăng ký thi công nhận

- Là cán bộ chuyên trách phụ trách công tác Đội từ cấp huyện trở lên;

- Là cán bộ phụ trách Đội đang công tác tại các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi từ cấp huyện trở lên;

- Là giáo viên các Trường Đoàn, Trường Đội, Trung tâm Huấn luyện cán bộ của các tỉnh, thành phố; giáo viên giảng dạy bộ môn công tác Đội của Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam và các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc khối sư phạm.

- Là Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đang công tác tại các liên đội trường học; chủ nhiệm Câu lạc bộ kỹ năng ở địa bàn dân cư.

 

2. Tiêu chuẩn chung của người đăng ký

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức trong sáng; có trình độ từ Cao đẳng trở lên.

- Có thời gian công tác trong lĩnh vực có liên quan tới thiếu nhi hoặc có thời gian giảng dạy bộ môn công tác Đội từ 3 năm trở lên.

- Đã được công nhận đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương tại các Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc do Hội đồng Huấn luyện Trung ương tổ chức.

 

3. Thời gian và hình thức công nhận

- Định kỳ, Hội đồng Huấn luyện Trung ương sẽ tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II để tập huấn, kiểm tra, đánh giá đội ngũ huấn luyện viên cấp I Trung ương.

- Các huấn luyện viên cấp I Trung ương đã trải qua kỳ huấn luyện, kiểm tra, đánh giá tại Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II do Trung ương tổ chức có kết quả đạt chuẩn theo các quy định trong định chuẩn này sẽ được công nhận là Huấn luyện viên cấp II Trung ương và được xét công nhận Huấn luyện viên Quốc gia của từng bộ môn theo quy định.

- Huấn luyện viên cấp II Trung ương được cấp thẻ, biển tên và được tham gia các kỳ huấn luyện chuyên sâu do Trung ương tổ chức.

 

II. QUY ĐỊNH VỀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ

1. Về kiến thức chung

- Nắm vững những kiến thức chung theo quy định đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương: Hiểu biết về Đảng, đất nước và hệ thống chính trị, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các phong trào, chương trình và các cuộc vận động lớn của Đội.

- Hiểu biết các quy định của Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, các văn bản pháp luật của Việt Nam liên quan đến trẻ em trong đó trọng tâm là Luật Trẻ em năm 2016.

- Hiểu biết về vai trò, nhiệm vụ phụ trách Đội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hiểu biết những kiến thức về công tác xã hội và trợ giúp xã hội cho thiếu nhi.

2. Về nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

- Nắm vững những kiến thức về nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh theo quy định đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, Công tác Nhi đồng, Phương pháp công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Nắm vững các quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của Hội đồng Đội các cấp; các quy định của ngành giáo dục có liên quan tới việc tổ chức triển khai các hoạt động Đội trong nhà trường.

- Hướng dẫn, giảng dạy thành thạo Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; hiểu, vận dụng và thực hành đúng các yêu cầu về tổ chức các Nghi lễ của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Nắm vững các quy định về nội dung, quy trình triển khai, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên; công tác lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội; xây dựng và tổ chức câu lạc bộ, đội, nhóm cho thiếu nhi.

3. Về kỹ năng tổ chức các hoạt động của Đội

3.1. Kỹ năng truyền thông

- Hiểu biết về các phương pháp truyền thông, các kỹ năng truyền thông cơ bản, biết cách vận dụng, sử dụng các tài liệu truyền thông, các công cụ truyền thông hiệu quả.

- Biết xây dựng kế hoạch truyền thông, chiến dịch truyền thông; nắm vững cách thức tổ chức sinh hoạt truyền thông cộng đồng.

3.2. Kỹ năng tổ chức sự kiện

- Hiểu về mục đích, biết cách phân loại từng sự kiện trong tổ chức các hoạt động của Đội, nắm vững quy trình tổ chức các sự kiện, các hoạt động lớn của Đội.

- Nắm vững các yêu cầu  trong xây dựng kế hoạch, thiết kế hoạt động và tổ chức thực hiện các sự kiện, các hoạt động của Đội.

 

3.3. Về kỹ năng sinh hoạt tập thể

3.3.1. Trò chơi

- Hiểu được các giá trị và biết cách phân loại trò chơi.

- Sáng tạo và cải biên được các loại hình trò chơi.

- Thiết kế và tổ chức được các trò chơi Team word, Team buiding mang tính tập thể nhóm và đồng đội.

- Hướng dẫn và tổ chức thành thạo các trò chơi trong sinh hoạt tập thể.

3.3.2. Múa hát tập thể

- Hiểu nhạc lý và nắm vững phương pháp hướng dẫn các bài hát sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt tập thể.

- Hiểu về kiến thức và các động tác cơ bản múa phong trào và dân vũ.

- Biết dàn dựng giảng dạy và hướng dẫn các bài dân vũ, múa thiếu niên và nhi đồng trên nền nhạc.

- Nắm vững phương pháp dàn dựng múa minh hoạ thiếu nhi.

3.3.3. Trại và kỹ thuật trại

- Nắm vững kiến thức về trại và kỹ thuật trại: Biết chuẩn bị các vật dụng dựng trại, thiết kế và thực hiện được một số thủ công trại và cổng trại…

- Thiết kế và thực hiện được mô hình sa bàn trại.

- Thực hành thành thạo thiết kế chương trình chi tiết và xây dựng kế hoạch tổ chức trại.

- Thiết kế và tổ chức đêm lửa trại theo chủ đề.

- Thiết kế và tổ chức một trò chơi lớn trong hoạt động trại theo chủ đề.

3.3.4. Hoạt động ngoài trời

- Thực hành thành thạo và biết hướng dẫn thực hành các loại nút dây cho mỗi kiểu: Nút nối, Nút buộc, Nút tháp, Nút trang trí, Nút thoát thân, Nút cấp cứu.

- Thực hành và biết hướng dẫn thực hành nhận, phát tín hiệu Morse và Semaphore trên 30 mẫu tự/phút.

- Thực hành và biết hướng dẫn thực hành dấu đi đường: Nhận biết và vẽ thực hành các loại dấu đường.

- Thực hành và biết hướng dẫn thực hành dịch và soạn thảo các loại mật thư: Toạ độ, hình, thay thế.

- Thực hành và biết hướng dẫn thực hành phương hướng: Xác định phương hướng, tìm hướng chuẩn theo các phương pháp: La bàn, Thiên văn (mặt trời, trăng, sao) và phương pháp dân gian.

3.3.5. Sơ cấp cứu

- Nắm vững kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích cho thiếu nhi; hiểu biết về các kỹ năng an toàn cho các em.

- Biết cách cứu đuối, xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ.

- Biết xây dựng kế hoạch truyền thông trong cộng đồng và xử lý nhanh các tình huống sơ cấp cứu khi có ứng biến.

3.3.6. Thể dục - Thể thao

- Biết xây dựng kế hoạch, thiết kế tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”.

- Hướng dẫn thành thạo một bài tập thể dục tự chọn.

- Biết chơi và hiểu luật một số môn thể thao.

- Biết bơi ít nhất 25 mét, đi bộ 15 km mang nặng, leo núi đoạn đường dài 5 km.

- Thiết kế và tổ chức được các hội thi, hội thao thể dục thể thao học đường.

4. Về nghiệp vụ huấn luyện

4.1. Soạn giáo án và thiết kế bài giảng

- Nắm vững các yêu cầu về nội dung, hình thức soạn giáo án giảng dạy theo quy định của ngành giáo dục.

- Biết vận dụng các ứng dụng của công nghệ thông tin để xây dựng, thiết kế các bài giảng điện tử.

- Biết xây dựng hệ thống tài liệu, giáo cụ phục công tác giảng dạy, huấn luyện.

4.2. Nghiên cứu, giảng dạy

- Biết viết sáng kiến kinh nghiệm từ thực tiễn công việc của mình.

- Khuyến khích có các bài viết nghiên cứu về lý luận nghiệp vụ, kỹ năng công tác, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội đăng tải trên các báo, tạp chí của ngành, của địa phương và Trung ương.

- Nắm vững các phương pháp giảng dạy, hướng dẫn thực hành, truyền đạt các nội dung trong bài giảng.

Căn cứ vào những nội dung định chuẩn trên, Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương đề nghị Hội đồng Đội, Hội đồng Huấn luyện các tỉnh, thành phố triển khai, tổ chức, hướng dẫn cho cán bộ phụ trách Đội đã được công nhận đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương tiếp tục rèn luyện, đăng ký kiểm tra, đánh giá để được công nhận Huấn luyện viên cấp II Trung ương.

 

                                     

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo);

- TT Hội đồng Đội TW (để b/cáo);

- Các đ/c UV Hội đồng Đội TW;

- Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố;

- Nhà Thiếu nhi các tỉnh, thành phố;

- Các đ/c trong HĐ Huấn luyện TW;

- Lưu VPHĐĐTW, TTHTPTTNVN.

TM. HỘI ĐỒNG HUẤN LUYỆN TRUNG ƯƠNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 Hoàng Thị Tú Anh

 Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương

 

Tải tại đây