Danh sách Cánh én hồng năm 2013

17/02/2017

Danh sách Cánh én hồng năm 2013

  

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

***

 

   

            Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2013

 

DANH SÁCH 10 GIÁO VIÊN LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

GIỚI THIỆU XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG “CÁNH ÉN HỒNG” NĂM 2013

 

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Số năm công tác

Đơn vị    công tác

Thành tích

1

Trịnh Thị Thu Hương

0983226430

1959

29 năm

Trường Tiểu học Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thành tích Liên Đội:

- Từ năm 1987 đến nay dạt danh hiệu Liên Đội vững mạnh xuất sắc cấp Thành phố và cấp tỉnh.

- Năm 2006-2010 bốn năm liền Liên Đội đạt danh hiệu “Đơn vị lá cờ đầu về phong  trào Đội” của tỉnh.

Thành tích cá nhân:

- 13 lần được BCH Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có nhiều thành tích đóng góp cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- 9 lần được BCH tỉnh Đoàn và UBND tỉnh tặng giấy khen, bằng khen.

- Được BCH Trung ương Đoàn tặng “Huy hiệu phụ trách Đội giỏi”.

- Được BCH Trung ương Đoàn tặng huy chương “Vì thế hệ  trẻ”.

- Được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

- Được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng “kỷ niệm chương” vì sự nghiệp giáo dục.

- Được UBND tỉnh trao tặng 2 Bằng khen về công tác Đội và phong trào thiếu nhi

- Được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen.

- 11 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Năm 2011-2012 được BCH Trung ương Đoàn tặng bằng khen “TPT Đội giỏi xuất sắc toàn quốc”.

* Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh tiểu học.

2

Ngô Thị Thu Hà

0916581898

1968

22 năm

Truờng THCS Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Thành tích Liên Đội:

- Liên Đội nhiều năm liền đạt thành tích liên Đội xuất sắc cấp tỉnh và Trung ương. Được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

- Được BCH Trung ương Đoàn tặng cờ 5 năm liên tục đạt danh hiệu Liên Đội vững mạnh xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- Đạt danh hiệu Liên đội mạnh dẫn đầu toàn Thành phố về phong trào hoạt động công tác Đội nên nhiều năm liền được BCH tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Đoàn tặng giấy khen và Bằng khen từ 2008 đến 2013.

Thành tích cá nhân:

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh từ  năm 2003 đến 2006 được nhận Bằng khen và huy hiệu phụ trách Đội giỏi của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

- 6 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh xuất sắc từ năm 2008 đến 2011.

- Nhiều năm là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được Chủ tịch UBND Thành phố, hội chữ tập đỏ Thành phố tặng giấy khen.

- Được BCH tỉnh Đoàn công nhận danh hiệu Phụ trách Đội tiêu biểu của tỉnh Nghệ An năm 2010-2011.

- Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2007.

- Được BCH TW Đoàn tặng bằng khen tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ năm 2011.

- Có Sáng kiến kinh nghiệm đạt bậc 4 cấp tỉnh.

* Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp đạt hiệu quả trong tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Lê Lợi Thành phố Vinh, Nghệ An.

3

Nguyễn Văn Giàu

0905349424

1969

23 năm

Trường Tiểu học Chơn Thành A, Chơn Thành, Bình Phước

Thành tích Liên Đội:

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Liên Đội vững mạnh xuất sắc được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp tặng.

Thành tích cá nhân:

- 7 lần từ năm 2005 đến 2012 được Sở giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- 5 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen.

- 2 lần được BCH Trung ương Đoàn tặng bằng khen.

- Năm 2007 được Bộ giáo dục tặng bằng khen.

- Năm 2009 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh được UBND tỉnh tặng bằng khen.

- Năm 2009-2010 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Năm 2011 được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2005 đến 2011.

- Năm 2012 được BCH tỉnh Đoàn tặng giấy khen.

* Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp trong quá trình xây dựng Liên Đội vững mạnh xuất sắc ở trường Tiểu học Chơn Thành A.

4

Lê Viết Tương

0982719721

1969

20 năm

Trường THCS Nguyễn Khuyến, Thị trấn Eakar, huyện  Eakar, Đắk Lắk

Thành tích Liên Đội:

- Nhiều năm đạt danh hiệu Liên Đội vững mạnh xuất sắc.

Thành tích cá nhân:

- 4 lần được BCH tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi.

- Năm 1999 đạt danh hiệu Giáo viên TPT Đội giỏi cấp tỉnh.

- 3 lần được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen có nhiều thành tích trong công tác giáo dục về phòng chống tệ nạn xã hội HIV/AIDS.

- Năm 2002 được BCH Trung ương Đoàn tặng huy hiệu Phụ trách Đội giỏi.

- Năm 2004 được BCH Trung ương Đoàn tặng huy chương “vì thế hệ trẻ”.

- 3 lần được BCH Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- 3 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học và công tác Giáo dục thể chất.

- Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải C cấp tỉnh với đề tài “Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh THCS”.

- Năm 2010 được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn.

- Được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen có nhiều thành tích trong công tác giáo dục về phòng chống tệ nạn xã hội HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010.

- Năm 2010 được UBND huyện tặng giấy khen về thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp năm học 2009-2010.

- Năm 2010 được UBND huyện tặng giấy khen về thành tích trong phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2005-2010.

- Năm 2011 được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen về thành tích trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

- Năm 2011 được Ban chỉ đạo quỹ tài năng trẻ huyện tặng giấy khen về thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp năm học 2011-2012.

- Năm 2011 và 2012 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Năm 2012 được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học.

- Năm 2012 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục thể chất và phong trào Hội khỏe phù đổng giai đoạn 2008-2012.

* Sáng kiến kinh nghiệm: Vai trò của TPT Đội trong công tác tham mưu và phối hợp với các đoàn thể, tổ chức trong và ngoài nhà trường nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đội góp phần giáo dục đội viên phát triển toàn diện.

5

Nguyễn Thị Lệ Thủy

0972813888

1978

9 năm

Trường THCS 8/4 Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La

Thành tích Liên Đội:

- Liên Đội nhiều năm liền đạt danh hiệu xuất sắc, được nhận nhiều giấy khen và bằng khen các loại.

Thành tích cá nhân:

- Năm 2005-2006 được công nhận giáo viên giỏi cấp cơ sở.

- 2 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đội.

- Năm 2005-006 được UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.

- Năm học 2005-2006 đạt danh hiệu giáo viên TPT Đội giỏi cấp huyện.

- Năm 2005-2006 Đạt danh hiệu GV- TPT Đội giỏi cấp tỉnh.

- Năm học 2005-2006 được nhận giấy khen của công đoàn nghành giáo dục tỉnh.

- Năm 2007-2008 được nhận giấy khen của BCH huyện Đoàn Mộc Châu.

- 2 lần được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến của phong Giáo dục huyện Mộc Châu.

- Năm học 2010-2011 được nhận giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

- Năm 2010-2011 được nhận giấy khen của BCH Liên đoàn Lao động huyện.

- Năm 2011-2012 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Năm 2011-2012 được BCH Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác Đội.

* Sáng kiến kinh nghiệm: Chương trình “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong hoạt động công tác Đội.

6

Hà Thị Diệu Thúy

0986256495

1977

13 năm

Trường Tiểu học Ngọc Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Thành tích Liên Đội:

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Liên Đội vững mạnh trong các phong trào thi đua và công tác Đội.

Thành tích cá nhân:

- Đạt giải nhất  “Cô giáo tài năng duyên  dáng” cấp huyện.

- Giành được 2 Huy chương Vàng trong phong trào văn nghệ của Thành Phố.

- Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải B cấp Thành phố nhiều năm.

- Năm 2003-2004 đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

- Năm 2009 đến 2013 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Năm 2009-2011 đạt danh hiệu GV-TPT Đội giỏi, xuất sắc cấp quận.

- Từ năm 2009 đến 2012 được BCH Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- Từ năm 2010 đến 2012 danh hiệu GV-TPT Đội giỏi xuất sắc cấp Thành phố.

- Được nhận bằng khen của BCH Trung ương Đoàn trong lễ trao giải thưởng “Cánh én hồng lần thứ nhất” năm 2011.

- Năm 2011 đạt danh hiệu Thanh niên tiêu biểu Thủ Đô.

- Năm 2012 được nhận danh hiệu gia đình nhà giáo tiêu biểu.

- Năm 2012 đạt danh hiệu cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng công tác Đội và phong trào thiếu nhi thông qua tổ chức các hoạt động tập thể.

7

Đặng Hải Đăng

0989007968

1978

15 năm

Trường THCS Đoàn Kết, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành tích Liên Đội:

- Đạt danh hiệu Liên Đội mạnh nhiều năm liền cấp Thành phố, được nhận nhiều giấy khen và bằng khen.

Thành tích cá nhân:

- 12 năm liền từ 2000 đến 2012 được BCH quận Đoàn tặng giấy khen.

- Từ năm 2002 đến 2005 được UBND quận tặng giấy khen.

- 10 năm liền từ 2003 đến 2013 được BCH Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác Đoàn, Đội và phong trào thiếu nhi.

- Từ 2005 đến 2012 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp quận.

- Từ năm 2006 đến 2012 được Nhà thiếu nhi Thành phố tặng giấy khen.

- Năm 2007 được BCH Thành Đoàn tặng huy hiệu vì đàn em.

- Năm 2008 được vinh danh gương mặt tiêu biểu do Thành phố trao tặng.

- Năm 2008, 2010 và 2013 đạt danh hiệu phụ trách Đội giỏi cụm Miền Đông nam bộ.

- Năm 2008 được Liên đoàn lao động Thành phố tặng bằng khen.

- Năm 2011 được Bộ giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.

- Năm 2011 được BCH Trung ương Đoàn tặng kỷ niệm chương ­“Vì thế hệ trẻ”.

- Năm 2012 được tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

- Năm 2013 được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen.

- 3 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Thành phố.

- 3 lần được Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố tặng giấy khen.

- 6 lần được BCH Đoàn Thành phố tặng giấy khen và bằng khen.

- Nhiều năm đạt danh hiệu cán bộ Đoàn giỏi được BCH quận Đoàn tặng giấy khen.

* Sáng kiến: Nâng cao chất lượng lựa chọn và bồi dưỡng chỉ huy Đội.

8

Nguyễn Tấn Phúc

0988959459

1979

12 năm

Trường THCS Nghị Đức, Tánh Linh, Bình Thuận

tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010.

- Năm 2010-2011 được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực”.

- Được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác Giáo dục và Đào tạo từ 2006 đến 2011.

- Năm 2013 được BCH trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- Được BCH Trung ương Đoàn tặng  bằng khen vì có nhiều thành tích hoạt động xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học.

- Được BCH Trung ương Đoàn tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”

- Chứng nhận đạt danh hiệu giáo viên TPT Đội giỏi cụm miền Đông Nam bộ.

- 6 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được UBND huyện và BCH huyện Đoàn tặng giấy khen.

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, được Phòng Giáo dục tặng giấy khen.

- Được UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua yêu nước.

* Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm tổ chức chương trình về nguồn tham quan, du lịch, dã ngoại nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS góp phần xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

9

Nguyễn Thị Kim Dung

01669006878

1979

9 năm

Trường THCS Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang

Thành tích Liên Đội:

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Liên Đội mạnh xuất sắc được tặng nhiều giấy khen và bằng khen các loại:

- Được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học giai đoạn 2001 đến 2004.

- 6 năm liền từ năm 2003 đến 2009 được UBND tỉnh tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

- Năm 2005-2006 được huyện Đoàn tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

- Năm 2006-2007 được UBND huyện tặng giấy khen cho Liên Đội xuất sắc.

- Được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen.

- 2 lần được BCH tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội.

- Năm 2008-2009 được BCH Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Thành tích cá nhân:

- Năm 2007-2008 đạt danh hiệu GV-PT Đội giỏi cấp tỉnh.

- 5 năm liền từ 2007 đến 2012 được UBND huyện tặng giấy khen vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

- 4 năm liền từ 2007 đến 2011 đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Năm 2007-2008 và 2008-2009 được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

- Năm 2008-2009 được BCH tỉnh Đoàn tặng bằng khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

- Năm học 2012-2013 giải nhất cuộc thi GV-TPT Đội cấp huyện.

- 2 lần được nhận giấy khen của Liên Đoàn Lao động huyện tặng.

- Được tặng nhiều giấy khen của BCH huyện Đoàn, Phòng giáo dục huyện trao tặng.

- Năm  2011-2012 được nhận bằng khen hai giỏi của Liên đoàn Lao động tỉnh.

* Sáng kiến kinh nghiệm: Vai trò của TPT Đội với những mối quan hệ giáo dục trong và ngoài nhà trường tại trường THCS Đông Phú.

10

Đỗ Thị Kiều Vân

0988256550

1980

11 năm

Trường THCS La Phù, Thị Trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Thành tích Liên Đội:

-  Nhiều năm Liên Đội đạt danh hiệu mạnh xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Thành tích cá nhân:

- Năm học 2002-2003 đạt 2 Huy chương Vàng  tại Liên hoan văn nghệ giỗ tổ Hùng Vương tỉnh phú Thọ.

- Năm 2003 đạt danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu huyện Thanh Thủy.

- Nhiều năm liền đạt giải danh hiệu giáo viên TPT Đội giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

- Nhiều năm liền được sở Giáo dục và Đào tạo, BCH tỉnh Đoàn, huyện Đoàn tặng giấy chứng nhận đạt giải nhì hội thi TPT Đội giỏi cấp tỉnh.

- Nhiều năm được BCH huyện Đoàn, tỉnh Đoàn tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- Năm 2008-2009 đạt danh hiệu “Nữ cán bộ giáo viên tài năng sáng tạo” được Phòng giáo dục và sở Giáo dục Đào tạo tặng giấy chứng nhận.

- Năm 2010 được Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ tặng giấy chứng nhận đạt giải C Liên hoan dân ca tỉnh Phú Thọ.

- Năm 2011 Được BCH huyện Đoàn tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ đất tổ học tập và làm theo lời Bác”.

- Năm 2011 Được BCH Trung ương Đoàn tặng huy hiệu phụ trách Đội giỏi, bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và pong trào thiếu nhi.

- Đạt giải nhì hội thi “Tiếng hát cán bộ, giáo viên nghành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ”

- Năm 2011-2012 Đạt danh hiệu lao động tiên tiến và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện, được huyện Đoàn tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- Năm học 2013 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Sáng kiến kinh nghiệm: Vai trò của TPT Đội trong công tác phối kết hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.