Học kỳ công an: Hành trình "đi để biết, học để sống" năm 2019

19/04/2019

Chi tiết chương trình học kỳ công an: Hành trình đi để biết, học để sống năm 2019.

Link fanpage chương trình: https://www.facebook.com/HỌC-KỲ-CÔNG-AN-Hành-trình-Đi-để-biết-Học-để-sống-1218994968125559/