TRƯỜNG EM XANH - SẠCH - ĐẸP

21/11/2016

TRƯỜNG EM XANH - SẠCH - ĐẸP

(Tổng hợp từ mô hình hoạt động của Liên đội THCS Trần Quốc Toản, tỉnh Ninh Thuận)

 

I. Mục đích, ý nghĩa:

- Nâng cao nhận thức cho thiếu nhi trong việc giữ gìn môi trường, những tác động nguy hại của việc ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người.

- Hình thành thói quen, hành vi bảo vệ môi trường cho đội viên, học sinh.

 

II. Đối tượng, phạm vi:

1. Đối tượng: Đội viên, thiếu nhi đang học tập và sinh hoạt tại các Liên đội.

2. Phạm vi: Cấp Liên đội.

 

III. Nội dung, hình thức, tổ chức thực hiện:

1. Nội dung, hình thức:

- Xây dựng chỉ tiêu thi đua của Liên đội: BCH Liên đội cùng với Ban chấp hành Chi đoàn thống nhất, tham mưu, phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường đưa ra những biện pháp, chỉ tiêu thực hiện cho từng khối, từng lớp, coi đây là chỉ tiêu đánh giá xếp loại thi đua của từng lớp, từng khối trong từng đợt.

+ Căn cứ vào kết quả của phong trào để đánh giá công tác chủ nhiệm cũng như danh hiệu của giáo viên chủ nhiệm, của chi đội và lớp nhi đồng cuối năm.

+ Những chi đội có thành tích cao sẽ được nhà trường khen thưởng trong đợt và được ưu tiên trong việc xét danh hiệu tập thể được khen thưởng cuối năm.

+ Cá nhân học sinh tham gia phong trào tích cực cũng được tuyên dương, khen thưởng trong lễ tổng kết hoạt động.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền:

+ Đội tuyên truyền măng non, đội phát thanh măng non, bảng tin Liên đội thường xuyên tuyên truyền về vấn đề bảo vệ môi trường thông qua tiểu phẩm vui, những bài viết về gương tốt, đọc thơ hoặc hát bài hát về chủ đề môi trường…

+ Giáo dục môi trường cho học sinh thông qua những giờ học trên lớp cũng như những buổi sinh hoạt Đội, sinh hoạt ngoại khóa.

+ Tổ chức cho các em tham gia đi vệ sinh môi trường ở các khu di tích, lịch sử.

+  Thường xuyên tổ chức tập huấn, học tập tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện về những kỹ năng bảo vệ môi trường cho Ban chỉ huy các chi đội.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phong trào:

+ Thường xuyên tổ chức lao động dọn vệ sinh lớp, nhặt rác quanh trường và “Khu vực em chăm”; Hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh - Thứ bảy tình nguyện…”

+ Phân chia “Khu vực em chăm” hoặc “Bồn hoa em chăm” cho các chi đội.Tổ chức thi “Bồn hoa đẹp”… Các đội viên và các phụ trách  hướng dẫn các em nhi đồng cùng tham gia lao động.

+ Tổ chức các hội thi cải thiện vấn đề môi trường như: Thi vẽ tranh về môi trường, về ngôi trường mơ ước của em..

+ Tổ chức cho các chi đội đăng kí công trình măng non “ Xanh hóa lớp học” và cam kết thực hiện tốt phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”.

+ Các lớp học và phòng làm việc được trang trí đẹp, có góc thiên nhiên, có chậu cây cảnh và cây xanh treo tường được bố trí thích hợp.

 

2. Tổ chức thực hiện:

- Thành lập Ban chỉ đạo

+ Đối với Nhà trường: Hiệu trưởng làm trưởng ban, chỉ đạo chung; Bí thư chi đoàn là Phó ban, chỉ đạo đoàn viên giáo viên thực hiện các kế hoạch đề ra; Giáo viên - Tổng phụ trách làm Phó ban, chịu trách nhiệm lên kế hoạch phân công cụ thể từng lớp, theo dõi đánh giá thi đua; Tổ trưởng các tổ bộ môn làm ủy viên có trách nhiệm phổ biến kế hoạch cho từng thành giáo viên trong tổ.

+ Đối với Liên đội: Thành lập đội sao đỏ gồm 4 đến 6 học sinh có trách nhiệm theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các lớp trong tuần, tháng. Liên đội phó thi đua cùng với ủy viên, phụ trách lao động - kỉ luật có trách nhiệm truyền đạt những thông tin, công việc mà Tổng phụ trách đề ra trong tuần cho BCH các chi đội và phụ trách Sao.

+ Đối với Chi đội: BCH các Chi đội, cán sự lớp, phụ trách Sao phân công công việc cụ thể cho từng tổ, lên lịch trực hàng ngày, hàng tuần cho các tổ. Các tổ trưởng theo dõi việc thực hiện công việc của các thành viên trong tổ hàng ngày. Cuối tuần tổng kết, báo cáo và đánh giá trước tập thể lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp hướng dẫn, giúp đỡ, đôn đốc học sinh hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Sơ kết, tổng kết và tuyên dương khen thưởng:

+ Cuối tuần, đội Sao đỏ tổng hợp thi đua của các lớp trong tuần và báo cáo những hoạt động đã làm được, những công việc chưa hoàn thành và đưa ra những kiến nghị để Tổng phụ trách cùng các thành viên trong đội tìm ra hướng giải quyết thích hợp.

+ Tổng phụ trách cùng với liên đội phó thi đua có trách nhiệm sơ kết thi đua, tuyên dương các lớp thực hiện tốt, phê bình nhắc nhở các lớp chưa hoàn thành công việc trong tuần.

+ Vào giờ chào cờ đầu tuần, Tổng phụ trách nhận xét, tuyên dương các lớp thực hiện tốt, phê bình nhắc nhở các lớp thực hiện chưa tốt cần nổ lực hơn.

+ Cuối tháng, cuối học kì nhà trường cùng với liên đội tổ chức tuyên dương khen thưởng những cá nhân, tập thể chi đội có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ nhà trường xanh - sạch - đẹp.