HỘI THI “ÂM VANG TIẾNG CỒNG CHIÊNG QUÊ HƯƠNG”

10/01/2018

HỘI THI “ÂM VANG TIẾNG CỒNG CHIÊNG QUÊ HƯƠNG

(Tổng hợp mô hình hoạt động của Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk)

I. Mục đích, ý nghĩa:

-  Thiết thực lập thành tích chào mừng kỉ niệm các ngày lễ chủ điểm trong năm học.

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi.

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong học tập, sinh hoạt, vui chơi ở các liên đội, qua đó nâng cao kiến thức trong học tập và hiểu biết thêm về lịch sử Đoàn, Đội, về Bác Hồ kính yêu, về lịch sử văn hóa xã hội, về truyền thống hào hùng của dân tộc, nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

- Thể hiện tinh thần đoàn kết, hiệu quả, thiết thực trong công tác giáo dục, tuyên truyền.

II. Đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức:

1. Đối tượng: Đội viên, thiếu nhi. Mỗi đợt thi chọn 50 - 100 em theo từng đối tượng tham gia.  

- Đợt 1: Học sinh tiểu học (khối 4 + 5), mỗi liên đội tiểu học chọn 02 em chính thức (mỗi khối 01 em) và 01 em dự bị ở khối 04 hoặc khối 05 tham gia cuộc thi.

- Đợt 2: Học sinh khối 6 + 7, mỗi liên đội trung học sơ sở chọn 04 em chính thức (mỗi khối 02 em) và 01 em dự bị ở khối 6 hoặc 7 tham gia cuộc thi.

-  Đợt 3: Học sinh khối 8 + 9, mỗi liên đội trung học cơ sở chọn 04 em chính thức (mỗi khối 02 em) và 01 em dự bị ở khối 8 hoặc 9 tham gia cuộc thi.

2. Thời gian:  Tổ chức hội 01 ngày nhân dịp kỉ niệm ngày lễ trọng đại.

3. Địa điểm tổ chức:  Hội trường trường học hoặc hội trường các Nhà văn hóa, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi…

III.  Nội dung, hình thức, tổ chức thực hiện:

1. Nội dung :

- Những kiến thức về Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về Bác Hồ, về lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc.

- Những kiến thức về đời sống văn hóa xã hội của địa phương, những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở địa phương, ở khu vực và trong cả nước.

2. Hình thức :

- Các thí sinh trả lời câu hỏi do người dẫn chương trình đưa ra, bằng cách dùng bút lông viết đáp án vào tấm bảng nhỏ (kích cỡ 60 x 40cm), khi có tín hiệu của người dẫn chương trình (tiếng chiêng hoặc cồng vang lên) thí sinh đưa bảng lên cao để Ban cố vấn kiểm tra.

- Mỗi câu hỏi thí sinh suy nghĩ và viết đáp án trong vòng 01 phút. Sau 01 phút thí sinh nào chưa đưa ra đáp án hoặc đưa ra đáp án sai thì sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi.

- Thí sinh thắng cuộc là thí sinh đã loại hết tất cả các đấu thủ khi cuộc chơi đang diễn ra được 12 vòng đấu trở lên (mỗi vòng đấu là 01 câu hỏi). Còn các trường hợp khác được qui định như sau :

+ Trường hợp 1: Cuộc chơi diễn ra dưới 12 vòng đấu mà các thí sinh bị loại hết thì tất cả thí sinh cùng chơi lại từ đầu. Nếu cuộc chơi lần thứ hai diễn ra cũng dưới 12 vòng đấu mà thí sinh bị loại hết thì Ban tổ chức sẽ quyết định tiếp tục hay,dừng Hội thi, nếu tiếp tục thi sẽ điều chỉnh câu hỏi cho phù hợp hơn.

+ Trường hợp 2: Cuộc chơi diễn ra từ vòng đấu thứ 12 trở lên mà tất cả bị loại thì những thí sinh ở vòng đấu trước của vòng đấu bị loại được Ban cố vấn đưa ra câu hỏi phụ, thí sinh nào đưa ra phương án đúng thì thí sinh đó thắng cuộc.

Lưu ý: Nếu hội thi kéo dài trong 1 ngày thì lễ khai mạc, bế mạc xây dựng nội dung chương trình tổ chức như trên, nếu chỉ diễn ra trong vòng 1 buổi thì sau phần thi là phần tổng kết, công bố giải và trao giải thưởng (bỏ đi phần tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu).

3. Tổ chức thực hiện:

- Ban chấp Đoàn, Hội đồng Đội hoặc Nhà thiếu nhi:

Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban tổ chức, Ban cố vấn, tổ kĩ thuật phục vụ hội thi. Xây dựng hệ thống câu hỏi, đáp án, theo nội dung hội thi. Xây dựng chương trình khai mạc, tổng kết và trao giải cho hội thi.

+ Dự trù kinh phí tổng thể để tổ chức hội thi.

- Ngành Giáo dục - Đào tạo:

+ Tham gia Ban tổ chức, Ban cố vấn để giám sát và chỉ đạo điều hành hội thi.

+ Chịu trách nhiệm về hệ thống câu hỏi, đáp án theo nội dung chương trình kiến thức cấp Tiểu học và Trung học cơ sở. Thực hiện các kỹ thuật vi tính, đèn chiếu, màn hình để thiết kế chương trình thi trên máy vi tính, nhập câu hỏi và cho đáp án trả lời theo diễn biến hội thi (tuỳ theo điều kiện cụ thể, Nhà thiếu nhi một số địa phương có thể đảm nhận nội dung này).

- Đối với các Liên đội:                 

+ Tuyển chọn các em tham gia và các vật dụng cần thiết : Bảng, bút lông…

+  Trang phục thí sinh tham gia hội thi theo nghi thức Đội hoặc đồng phục nhà trường.

+ Đăng kí tham gia hội thi theo quy định thời gian của Ban tổ chức.

+ Huy động học sinh tham gia cổ động cho đội mình.

Lưu ý: Nếu cấp liên đội tổ chức hội thi thì xây dựng quy mô, nội dung và các điều kiện cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện của liên đội, địa phương.