CUỘC VẬN ĐỘNG “NÓI LỜI YÊU THƯƠNG”

10/01/2018

CUỘC VẬN ĐỘNG “NÓI LỜI YÊU THƯƠNG”

(Tổng hợp từ mô hình hoạt động của Hội đồng Đội quận 11, Tp. Hồ Chí Minh)

I. Mục đích, ý nghĩa:

 - Nâng cao nhận thức trong giao tiếp, ứng xử cho đội viên, học sinh, tăng cường các nội dung rèn luyện kĩ năng thực hành xã hội, giáo dục, nâng cao ý thức kỉ luật cho đội viên, thiếu nhi.

- Góp phần hiệu quả trong việc giáo dục văn hóa ứng xử cho đội viên, thiếu nhi.

II. Đối tượng, phạm vi:

1. Đối tượng: Đội viên, thiếu nhi.

2. Phạm vi: Cấp Liên đội..

III. Nội dung, hình thức tổ chức thực hiện:

1. Nội dung, hình thức:

- Đội viên, thiếu nhi đăng kí tham gia cuộc vận động "Nói lời yêu thương" nhằm tự giác thực hiện việc cư xử văn minh với mọi người, đặc biệt là gia đình, thầy cô, bạn bè.

- Đội viên, học sinh gửi bài viết kể về kỉ niệm của chính mình hoặc mình biết được về những chuyện đã xảy ra trong cách giao tiếp ứng xử với mọi người xung quanh.

- Thực hiện 01 báo ảnh có hình ảnh, bài viết theo đúng mục đích chương trình “Nói lời yêu thương”.

- Giao lưu giữa đội viên với các đồng chí lãnh đạo về vấn đề "Điều em muốn nói - Nói lời yêu thương".

2. Tổ chức thực hiện:

- Giai đoạn 1: Đăng kí tham gia cuộc vận động “Nói lời yêu thương”: Đội viên, thiếu nhi liên hệ thầy cô phụ trách chi, Tổng phụ trách, liên đội trường để nhận phiếu đăng kí thực hiện cuộc vận động "Nói lời yêu thương". Sau khi điền vào phiếu đăng kí, gửi lại cho liên đội. Có thể đăng ký theo hình thức cá nhân hoặc tập thể trong thời gian quy định.

- Giai đoạn 2: Tổ chức cuộc thi viết "Nói lời yêu thương". Bài dự thi ghi rõ họ tên, trường, lớp gởi về Ban tổ chức bằng một trong những cách sau:

+ Gửi trực tiếp cho giáo viên - Tổng phụ trách Đội.

+  Gửi về hộp thư điện tử của Liên đội.  

+ Gửi qua đường bưu điện.

Ban tổ chức không chấp nhận bài viết sao chép của các tác giả khác hoặc các bài viết đã từng xuất hiện trên báo chí. Bài dự thi đoạt giải sẽ được giới thiệu trong ngày hội giao lưu "Điều em muốn nói - Nói lời yêu thương".

- Giai đoạn 3: Thiết kế báo ảnh “Liên đội em nói lời yêu thương”: Mỗi liên đội thực hiện 01 báo ảnh có kích thước bằng khổ giấy roki (120 x 80 cm), trang trí tự do, sáng tạo. Đảm bảo có hình ảnh, bài viết theo đúng mục đích chương trình “Nói lời yêu thương”. Hoàn thành đúng thời gian quy định.

- Giai đoạn 4: Tổ chức giao lưu giữa đội viên, thiếu nhi: "Điều em muốn nói - Nói lời yêu thương".

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động, tuyên dương khen thưởng những tập thể và tôn vinh cá nhân nói lời yêu thương hay nhất, hình ảnh ý nghĩa nhất…