TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE “HỌC CÙNG CHUYÊN GIA TRONG NHÀ TRƯỜNG”

09/01/2018

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

“HỌC CÙNG CHUYÊN GIA TRONG NHÀ TRƯỜNG”

(Tổng hợp từ mô hình hoạt động của Liên đội TH Vạn Tường,

quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh)

I. Mục đích, ý nghĩa:

- Giáo dục đội viên, thiếu nhi hiểu biết về những vấn đề sức khoẻ. Giúp cho các em có khả năn tự bảo vệ, chăm lo sức khỏe bản thân và cho những người thân trong gia đình, bạn bè.

- Xây dựng lối sống lành mạnh, khoa học thông qua những hiểu biết đúng đắn trong quan niệm về sức khoẻ và thái độ sống để học sinh có thể lựa chọn cách nâng cao sức khoẻ và chất lượng cuộc sống cho bản thân.

-  Thúc đẩy vai trò học sinh trong việc phổ biến những hiểu biết về sức khoẻ cho gia đình và cộng đồng, tích cực ủng hộ, hưởng ứng các chương trình sức khoẻ được thực hiện ở trường.

II. Đối tượng, phạm vi:

1. Đối tượng: Đội viên, thiếu nhi.

2. Phạm vi: Cấp Liên đội

III. Nội dung, hình thức, tổ chức thực hiện:

1. Nội dung:

- Tuyên truyền phòng chống dịch Tay - chân - miệng.

-  Phòng chống bệnh mắt học đường và cong vẹo cột sống.

- Vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống bệnh tiêu chảy cấp.

- Chương trình dinh dưỡng cho trẻ.

- Phòng chống tai nạn trong nhà trường.

- Công dụng của một số cây thuốc nam thông dụng.

2. Hình thức:

Tổ chức buổi truyền thông giáo dục sức khỏe cho giáo viên, đội viên, thiếu nhi:

- Trước  khi truyền thông: Đưa ra một số nội dung định hướng trước cho học sinh về các vấn đề, nội dung sắp tới mà các em chuẩn bị được truyền thông. Các em sẽ tìm hiểu trước về nội dung này. Bên cạnh đó, chuẩn bị trước các câu hỏi liên quan và các phần quà.

- Sau khi truyền thông: Ôn lại nội dung của buổi truyền thông vừa diễn ra, cho các em phát biểu đặt câu hỏi, giải đáp thắc mắc cho các em. Đặt các câu hỏi liên quan để các em trả lời, trả lời đúng sẽ nhận được phần thưởng.           

3. Tổ chức thực hiện

- Xác định nội dung truyền thông và xây dựng kế hoạch:

+ Ban giám hiệu nhà trường phân công Liên đội phối hợp cùng bộ phận Y tế của trường xác định các nội dung cần truyền thông giáo dục sức khỏe cho tập thể giáo viên và học sinh của trường trong năm học từ đó đề ra kế hoạch sát với nhu cầu thực tế.

+ Sau khi xác định được nội dung truyền thông tiến hành lên kế hoạch tổ chức, soạn nội dung, câu hỏi liên quan để đội viên, học sinh biết trước mình sẽ tìm hiểu về vấn đề gì và cần tìm kiến thông tin gì.

- Liên hệ các báo cáo viên thực hiện nội dung truyền thông.

- Hoàn chỉnh kế hoạch và xin ý kiến của Ban giám hiệu:

- Khi hoàn chỉnh kế hoạch, trình Ban giám hiệu và Liên tịch nhà trường để xem xét, đóng góp các nội dung và ấn định khoảng thời gian, địa điểm truyền thông.

- Phối hợp cùng bộ phận trong nhà trường như thiết bị, y tế… trong việc thực hiện các nội dung truyên thồng.

- Thông báo đến GVCN các lớp lịch truyền thông để GVCN chủ động trong việc thông tin nội dung chương trình đến phụ huynh học sinh, định hướng trước các nội dung cho các em.

- Tiến hành truyền thông theo lịch trình đã ấn định.