Thiếu nhi thi tài vẽ tranh đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Thiếu nhi thi tài vẽ tranh đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

19/06/2021

Với mỗi bức tranh tham gia cuộc thi “Vững tin Việt Nam” các em thiếu nhi đã đóng góp 2.000 đồng để ủng