Kon Tum: Các Liên đội tổ chức Đại hội năm học 2016 - 2017

17/11/2016

Từ đầu tháng 10 đến nay, các Liên đội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đồng loạt tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2016 - 2017.

alt

Đại hội liên đội được tổ chức để bầu ra Ban chỉ huy Liên đội gương mẫu nhiệt tình trong công tác, làm đầu tàu cho mọi hoạt động trong năm học mới của Liên đội.

Tại đại hội, đại biểu được nghe và đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết chương trình hoạt động Đội, bản kiểm điểm của Ban chỉ huy Liên đội năm học 2015 - 2016; chương trình công tác Đội năm học 2016 - 2017; thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong năm về công tác học tập cũng như thực hiện các phong trào.

alt

Sau đại hội, với các Ban chỉ huy Liên đội mới được bầu ra, hi vọng năm học mới 2016 - 2017 công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong các liên đội trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ phát triển mạnh hơn, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi chương trình chung của năm học.

Tuấn Phạm - HĐĐ tỉnh Kon Tum